प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

मेदिनीपुर पश्चिम मेदिनिपुर् मण्डलस्य केन्द्रः अस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मेदिनीपुर&oldid=409589" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः