प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


क्षेमेन्द्रेण रामायणकथामञ्जरी इति ग्रन्थः लिखितः ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रामायणकथामञ्जरी&oldid=409619" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः