प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


पीठिकासम्पाद्यताम्

लोहस्य धातुः इत्यपि नाम अस्ति ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=लोहाः&oldid=409647" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः