प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
विद्युत् सौदामिनी

विद्युत् इयम् ऊर्जाप्रकारा यस्याम् विद्युत्कणानाम् प्रचलनेन सञ्जाता प्रक्रिया।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विद्युत्&oldid=409694" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः