प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


गुजरातराज्ये प्रवहन्ती काचित् नदी।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विश्वामित्रीनदी&oldid=409710" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः