संयुक्तराज्यानि

(संयुक्त राज्‍य अमेरिका इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अमेरिकायाः संयुक्तराज्यानि (आङ्ग्ल: United States of America वा संक्षिप्तरूपेण USA), सामान्य भाषायां संयुक्तराज्यानि वा संक्षिप्तरूपेण सं॰रा॰, उत्तर अमेरिका खण्डे एकः देशः अस्ति। अस्मिन् देशे ५० राज्यानि सन्ति। देशस्य राजधानी वाशिङ्ग्टन् डी॰ सी॰ नगरम्। अट्लाण्टिक् महासागरः, पेसिफ़िक् महासागरः च एतं देशं परितः स्तः। उत्तरदिशि केनडा देशः अस्ति। दक्षिणादिशि मेक्सिको देशः अस्ति ।

Flag of the United States (Pantone).svg


Washington DC

इतिहासःसंपादित करें

मूलानि कोलम्बसेन पूर्वम् इतिहासःसंपादित करें

द्वादशसहस्रानिवर्षाः पूर्वम् प्रथमाः नराः अगच्छन्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=संयुक्तराज्यानि&oldid=461659" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्