संघ लोकसेवा आयोगसम्पाद्यताम्

भारतदेशस्‍य संविधानम्‌ अनुसृत्‍य एष आयोग: विविधानाम्‌ नागरीसेवापदानाम्‌ नैकानाम्‌ संरक्षणपदानाम्‌ च कृते अधिकारिणाम्‌ नियुक्‍त्‍यर्थं परीक्षानाम्‌ आयोजनम्‌ करोति ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सङ्घलोकसेवायोगः&oldid=409796" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्