योजकस्य भाषासामर्थ्यम्
en-4This user is able to contribute with a near-native level of English

एषः योजकः आङ्ग्लभाषायाम् पारङ्गतः अस्ति l
फलकम्:User fr-3
sa-1एषः उपयोजकः सरल-संस्कृतम् अवगन्तुं शक्नोति ।
फलकम्:User la-1फलकम्:User es-1फलकम्:User fro-1
भाषानुगुणं योजकाः अन्विष्यन्ताम्


"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सदस्यः:Vinay.iyer1&oldid=247506" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्