सौराष्ट्रम्

(सौराष्ट्र इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


गुजरातराज्यस्य कश्चन विभागः ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सौराष्ट्रम्&oldid=409862" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः