समदोष: समाग्निश्च समधातुमलक्रिय:। प्रसन्नात्मेन्रिधैयमना: स्वस्थ इत्यभिधीयते॥-सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थानम्१५

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्वास्थ्यम्&oldid=409871" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्