हरियाणाराज्ये भाष्यामाणा काचित् भाषा । हिन्दीभाषायाः उपभाषा इति वक्तुं शक्यते । तथापि अत्रत्याः शब्दाः विषिष्टाः सन्ति । शैली अपि विषिष्टा वर्तते ।

भारतम् हरियाणवी भाषा क्षेत्रम्

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हरियाणवीभाषा&oldid=467173" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्