१८७३ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकम् अधिवर्षम् आसीत् ।

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

अज्ञाततिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे नार्वेदेशीयः आर्मर् हान्सेन् नामकः कुष्ठरोगस्य करणीभूतान् ब्याक्टीरियान् "मैक्रोब्याक्टीरियं लेप्रे" नामकना सूक्ष्मजीवीन् संशोधितवान् ।

जन्मानिसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे भारतदेशस्य केरलराज्यस्य "कयिक्करा" नामके ग्रामे महान् कविः कुमारन् आशान् जन्म प्राप्नोत् ।

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

Calendopedia

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८७३&oldid=411514" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्