संयुक्तराज्यानि

(United States of America इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अमेरिकायाः संयुक्तराज्यानि (आङ्ग्ल: United States of America वा संक्षिप्तरूपेण USA), सामान्य भाषायां संयुक्तराज्यानि वा संक्षिप्तरूपेण सं॰रा॰, उत्तर अमेरिका खण्डे एकः देशः अस्ति। अस्मिन् देशे ५० राज्यानि सन्ति। देशस्य राजधानी वाषिंग्टन् डी सी नगरम्। अट्लाण्टिक् महासागरः, पेसिफ़िक् महासागरः च एतं देशं परितः स्त:। उत्तरदिशि केनडा देश: अस्ति। दक्षिणादिशि मेक्सिको देशः अस्ति ।

Flag of the United States (Pantone).svg
Washington DC
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=संयुक्तराज्यानि&oldid=456620" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्