प्राप्तपद्मश्रीपुरस्काराः

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९८१ पद्म सुब्रमण्यम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८१ भगत पूरणसिंहः समाजसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८१ Cap फकीर मोहम्मद जैनुद्दीन जुवाले नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८१ डा क्लेर् मेरि जीन् वेल्लुत् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८१ डा दशरथ पटेल् कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८१ डा धन्वन्तसिंहः औषधशास्त्रम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८१ डा दिनकरः गङ्गाधरः केल्कर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८१ डा गुरुचरणसिंहः कल्कट् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् संयुक्तानि राज्यानि
१९८१ डा हरिकृष्णन् जैन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९८१ डा के वरदाचारि तिरुवेङ्गडम् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८१ डा क्रिशन् दत्ता भारध्वाज् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८१ डा माधवः धनञ्जयः गाड्गील् नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८१ डा प्रमोदः करण सेथि औषधशास्त्रम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८१ डा विश्वनाथः हरि सलस्कर समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८१ प्रो जस्बिरसिंहः सिङ्ग बजाज् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८१ प्रो रामः प्रतापरै पुञ्ज्वानि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री अबिद् अलि खान् साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री बि वि कारन्त कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री गम्भीरसिंहः मुरा कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री कन्वरसिंहः नेगि समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री नमगिरिपेत्तै के कृष्णन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री सीताराम् पाल् समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८१ श्री सैय्यद हैदर राजा कला फ्रान्स
१९८१ श्री वासुदेवन् भास्करन् क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८१ श्रीमती बकुलबेन मोह्पै पटेल् औषधशास्त्रम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८१ श्रीमती चौबलेम्ला(AO) समाजसेवा नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
१९८१ श्रीमती सीता देवी कला देहली भारतम्
१९८२ डा चन्द्रेश्वरप्रसादः ठाकूर औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९८२ डा घनश्यामः दास् समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९८२ डा गोपालकृष्णः सराफ् औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८२ डा जब्बार् रजाक् पटेल् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८२ डा कृष्णस्वामि कस्तूरिरङ्गन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८२ डा निरञ्जनदासः अगर्वाल औषधशास्त्रम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८२ डा राजेन्द्रः तनुष्ख व्यास समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८२ डा राज्विसिंहः यादव् औषधशास्त्रम् चण्डीगढ भारतम्
१९८२ प्रो सत्यप्रकाशः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८२ प्रो शेरसिंहः शेर साहित्यं तथा शिक्षणम् चण्डीगढ भारतम्
१९८२ रेर् प्रान्सिस् लेस्लि फ्रेसर विज्ञानम् तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री अम्मन्नौर चाक्यार् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री यि श्रीनिवासन पार्थसार्थि नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री गौतं वाघेल कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री कलिमुद्दीन् अह्मद साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९८२ कपिलदेव: क्रीडा चण्डीगढ भारतम्
१९८२ श्री माधवः काशिनाथः दल्वि समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री पल्लिगर्नै तिरुमलै वेणुगोपाल् नागरिकसेवा संयुक्तानि राज्यानि
१९८२ श्री प्रकाशः रमेशः पडुकोणे क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री प्रेमचन्द्र लुतर नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८२ श्री रघुनाथः विष्णु पण्डित् साहित्यं तथा शिक्षणम् जर्मनी
१९८२ श्री रामस्वामि एम् वसगम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री शिवदत्तः उपाध्याय समाजसेवा देहली भारतम्
१९८२ श्री सैय्यद एम् एच् किर्मानि क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री वैकों मोहम्मद बषीर् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री वक्कलेरि नारायणराव विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८२ श्री वीरेन्द्रः प्रभाकरः कला देहली भारतम्
१९८२ श्रीमती गौर पन्त शिवानि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८२ श्रीमती हज्जन अल्ला जिलैबायी कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८२ स्वामी कल्याणदेवः समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८२ वैसनार् पति दत्त् नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८३ आर् वि म हरिकृष्णन् लाल् कपूर् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८३ दादा शेवक भोज्राज समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८३ डा दार कैखुस्वरराव् करञ्जवल औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८३ डा धरम् वीर सुखदेव औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८३ डा के वि स जे पीटर् नागरिकसेव तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ डा नर्ला टाटा राव् नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८३ डा नेकिबुझ झमन् औषधशास्त्रम् असमराज्यम् भारतम्
१९८३ डा पुरुषोत्तम लाल् वाहि औषधशास्त्रम् चण्डीगढ भारतम्
१९८३ डा आर् गणपतिः औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८३ डा रघुवीर मित्र शरण् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८३ डा सेङ्गमेडु श्रीनिवासः बदरीनाथः औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ डा शिशुपाल रामः औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९८३ डा राज् बवेज औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८३ सिर्कझि एस् गोविन्दराजन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ कु अहल्या चारि साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ कु गीता झुत्शि क्रीडा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९८३ कु मनतोर देवसायी वल्सम्मा क्रीडा केरलराज्यम् भारतम्
१९८३ कु पमेला कलेन कला संयुक्त अधिराज्य
१९८३ प्रो अत्तरसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् चण्डीगढ भारतम्
१९८३ प्रो प्रकाशचन्द्रः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८३ श्री अद्देपल्लि सर्वि चेट्टि समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री अमिताभ चौदरि साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री आन्सेल्म् सविह्लिरा नागरिकसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री बहद्दूरसिंहः चौभन् क्रीडा झारखण्डराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री चन्दरामः क्रीडा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९८३ ಶ್ರೀ छत्रपतिजोशी नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८३ श्री गुलाम् मोहम्मद शेख कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री गुलाम रसूल् खान् नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री गुरुहनुमान् क्रीडा देहली भारतम्
१९८३ श्री हबीब् तन्वीर् कला देहली भारतम्
१९८३ श्री हसन नसियान् सिद्दिक्कि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गोवाराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री हुण्डराज लैलरामः दुख्याल् माणिक् साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री जीवनलाल् मोतिलाल् ठाकूर् नागरिकसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री कन्वाल्जितसिंहः बेन्स् नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री कौरसिंहः क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री कोमल् कोठारि साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री लैरेन्मयुम दमुसिंहः क्रीडा मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री एम् पि नाचिमुत्तु समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री नारायणसिंहः थापा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री नेपाळ महतो कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री प्रभु ह्याण्डल् म्यानुयेल् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री रघुराज् नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री रघुबीर् सिंहः कला फ्रान्स
१९८३ श्री रघुबीरसिंहः क्रीडा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री सरोजराज चौदरि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री सत्पलसिंहः क्रीडा देहली भारतम्
१९८३ श्री शोभासिंहः कला हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९८३ श्री विजयः अमृतराज क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८३ श्रीमती एलिजा नेल्सन् क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८३ श्रीमती सलिहा अबिद् हुसेन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८३ श्रीमती सिन्धु रान्धव कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८३ उस्ताद् शराफत् हुसेन् खान् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८३ सर्दार् सोहन् सिङ्ग कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८४ Col दर्शनकुमारः खुल्लर् क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८४ डा (श्रीमती) बसन्तिबाला जेना औषधशास्त्रम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९८४ डा अवदेश प्रसादः पाण्डे औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८४ डा बालक्रिशन् गोयल् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ डा हरिहरन् श्रीनिवासन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८४ डा जैसिङ्ग पाल् यादव् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८४ डा कृष्णप्रसादः माथुर् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८४ डा मालुर रामस्वामि श्रीनिवासन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ डा मोहम्मद् खलिलुल्हा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८४ डा मुक्तिप्रसादः गोग्गि औषधशास्त्रम् असमराज्यम् भारतम्
१९८४ डा नारायणः बालकृष्णः नायर् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
१९८४ डा साधुसिंहः हम्दर्द साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८४ डा सत्यपाल् जगोता नागरिकसेवा केनडा
१९८४ एन् राजम् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८४ डा सैय्यद् नसार अह्मद् षा औषधशास्त्रम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९८४ डा वसन्तः रान्छोड गोवारिकर]] विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ कु रोषनकुमारि फकीर मोहम्मद कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ कु बचेन्द्रि पाल् क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८४ कु हैदरः Quarratulain साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८४ कु शान्ता काळिदासः गान्धि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ प्रो वेरा हिङ्गोरानि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८४ प्रो मारिया रेनी CURA विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् अर्जन्टीना
१९८४ पं विनयचन्द्र मौद्ग्लया कला देहली भारतम्
१९८४ आडूर गोपालकृष्णन् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९८४ अमिताभबच्चन् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ बेन् किङ्स्ले कला संयुक्त अधिराज्य
१९८४ श्री भूपेन खाखर् कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री चार्ल्स बोरोमिया क्रीडा बिहारराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री चुनि गोस्वामि क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री धर्मचन्द पत्नि समाजसेवा मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री गणपतराव् गोविन्दराव् जाधव् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री हरिकिशन् वाट्टाल् नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री जान् आर्थर् किङ्ग मार्टिन् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री के नारायणन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री कृष्णमुरारि तिवारि नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री क्षेमसुमनचन्द्र साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८४ मवेलिकर कृष्णन्कुट्टि नायर् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९८४ मयाङ्ग्नोक्च AO साहित्यं तथा शिक्षणम् नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
१९८४ मोहम्मद् हमीद अन्सारि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८४ म्यानेनि हरिप्रसादराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ नेकचन्दः कला चण्डीगढ भारतम्
१९८४ नीलाम्बर पन्त विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री फु दोर्जी क्रीडा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री प्रमोद केल् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री प्रेमनाथः धवन् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री पुरुषोत्तम् दास पक्वजि कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री राजा रेड्डि कला देहली भारतम्
१९८४ श्री रामगोपाल् विजयवेर्गिया कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री सय्यद अब्दुल् मलिक् साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री सोरनद कुञ्जन पिळ्ळै साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९८४ श्री झेनुलबुदिन गुलाम् हुसेन् राङ्गोन्वाल समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८४ श्रीमती गङ्गा देवी कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९८४ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चौन्दावत् साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८४ श्रीमती शकुन मोयोङ्ग दियोरि समाजसेवा देहली भारतम्
१९८४ श्रीमती राधा रेड्डि कला देहली भारतम्
१९८५ डा भरतः मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९८५ डा बिस्वास् रञ्जन् चटर्जि औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८५ डा एरास्मस् लिङ्गो नागरिकसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
१९८५ डा गोपालकृष्णः विश्वकर्मा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८५ डा मदन् मोहन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८५ डा मार्ताण्डः वि शङ्करन् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
१९८५ डा रम्निक्लाल् किर्चन्द गान्धि औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८५ डा एस् श्रीनिवासः श्रीरामाचार्यलु औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८५ डा समिरन् नुन्दे औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८५ डा सतीशचन्द्रः काला नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८५ डा उषा शर्मा औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८५ कु स्मिता पाटील् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८५ मेजर् सोमनाथ भास्करः नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८५ श्रीमती एलिजबेत् ब्रूनर् कला देहली भारतम्
१९८५ कु पि टि उषा क्रीडा केरलराज्यम् भारतम्
१९८५ प्रो प्रेधिमन् कृष्णः काव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८५ प्रो दिनमणि श्रीधरः कामत् नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८५ प्रो सैय्यद् हसन् आस्करि साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री अरविन्दः नवरङ्गलाल् बुच् समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री आसासिंहः मस्ताना कला देहली भारतम्
१९८५ श्री अशङ्गबम् मिनकेतन् सिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री भाग्वत् मुर्मु समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री चन्द्रमोहनः नागरिकसेवा चण्डीगढ भारतम्
१९८५ श्री हर्बन्ससिंहः जालि नागरिकसेव देहली भारतम्
१९८५ श्री हरिशङ्करः पर्सै साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री हरिदासः तोङ्ग्राम समाजसेवा मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री जदुनाथः सुपाकर वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री जै रत्तन बाला विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९८५ श्री जमेशः दोखुमा साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री जस्देवसिंहः नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८५ श्री कृष्णदेवः बालि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८५ श्री लक्षणः पै कला गोवाराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री नामगुण्ड्लु वेङ्कटकृष्णमूर्तिः नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री नसीरुद्दीन शाह कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री ओं बि अगरवाल् क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री पाल्घाट् आर् रघु कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री प्रभु दयाळ गर्गः/ काका हत्रासि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री रत्नप्पः भरमप्प कुम्बार समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री एस् वि एस् राघवन् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८५ श्री शान्ति दावे कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८५ श्री शीतलराज् मेह्ता औषधशास्त्रम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८५ श्रीमती अनुतायी वाघ समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८५ श्रीमती इळा रमेशः भट्ट समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८५ श्रीमती नेल्लि होमि सेत्ना वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८६ डा अब्दुर् रेहमान साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८६ डा चित्रा जयन्तः नायक साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८६ डा सन्तोषकुमारः काक्कर औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८६ डा सोमसुन्दरं सुब्रमणियन् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८६ डा विश्वनाथन् शान्ता औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८६ कु अनुपमा अभयङ्कर क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८६ कु महाश्वेता देवी समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८६ पं रघुनाथः शर्मा साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री अनिलकुमारः अगरवाल् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८६ श्री अनिलकुमारः लखिन नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री अव्देशः कौशल् समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री बिनोदे कनुङ्गो साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री चण्डिप्रसादः भट्ट समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री श्रीरामगीत् सेथि क्रीडा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री गोकुलदासः शिवालदासः अहुजा नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री गोविन्दः भीमाचार्यः जोशी अन्यविभागः कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री हिस्मुदिन् उस्ट कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री क्रिशेनदेवः दिवान् समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री मोहम्मदः शाहिद् क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री नारायणसिंहः मनक्लो समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री रज्कुमारः सिङ्गजित सिंहः कला देहली भारतम्
१९८६ श्री रमेशः इन्द्रसिंहः नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८६ श्री एस एम् शिन्धे @ SB Appegaonkar कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री सन्जित् (बन्कर्)राय् समाजसेवा देहली भारतम्
१९८६ श्री शेक् नझर् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री सुब्रता मित्र कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८६ श्री स्वरूप कृष्णरावः क्रीडा देहली भारतम्
१९८६ श्री तुषार कान्जिलाल् समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८६ श्रीमती कन्निका बण्डोपाध्याय कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८६ श्रीमती नुच्चुङ्गी रेन्थ्लै साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८७ बेगम् जाफर् अलि समाजसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९८७ Cap होर्मज्देर् जम्शेड मुन्चेर्जि देसायि समाजसेव महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८७ डा वनजा अय्यङ्गार साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८७ डा दल्जित् सिंहः औषधशास्त्रम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८७ डा देवीप्रसन्नः पट्नायक् साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८७ डा हर्बन्स् सिंहः वासिर् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८७ डा नटेशन् रमणि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८७ डा प्रभु दयाळ निगम् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८७ डा प्रेमकुमारः काकर् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८७ डा रामदासः पनेमङ्लोर शेणै विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८७ डा सरोजकुमारः गुप्त औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८७ कु भाग्यश्री वसन्तराव साते(Sathe) क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८७ प्रो नजीरः अह्मद् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८७ प्रो परनन्दि वेङ्कटसूर्यनारायणराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री अब्दुस् सत्तार् साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री बदरीनारायणः साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री दिलीपः बलवन्त वेङ्ग्सर्कार क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री गुर्बचन् जगत् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८७ श्री हारङ्गैय्या समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री जोगिन्दरः पाल् बिर्दि नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री कैलासं बालचन्द्रः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री कर्तार् सिंहः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री खेल्चन्द्र सिंहः(Ningthoukh Ongjam) साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री मोहम्मद् लझर अलम्(Izhar) नागरिकसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री नरेश् सोहल् कला संयुक्त अधिराज्य
१९८७ श्री सन्त सिंहः सेखोन्(Sekhon) साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८७ श्री वैद्य अमरनाथः शास्त्रि औषधशास्त्रम् चण्डीगढ भारतम्
१९८७ श्रीमती अपर्णा सेन् कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८७ श्रीमती जया अरुणाचलम् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८७ श्रीमती खाव्ल् कुङ्गि(Khawl Kungi) साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८७ श्रीमती कुमुदिनी लखिया कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८७ श्रीमती विजयः फर्रोख मेह्ता(Farrokh) कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८८ Col दर्शन सिंहः वोरा समाजसेवा चण्डीगढ भारतम्
१९८८ डा करिम्पुमन्निल माथै जार्ज साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९८८ डा विद्यानिवासः मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८८ डा विट्ठलभायी छोटाभायी पटेल् औषधशास्त्रम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८८ प्रो ओफर् एझेकियेल् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री सर्दार् कुद्रत् सिहः कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री अलि जवाद जैदि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री अविन्देर् सिंहः ब्रार् नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री विकासः भट्टाचार्यः कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री चमनलाल् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८८ श्री जदेङ्ग बुना(Jadeng Buana) समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री जितेन्द्रः अभिषेकी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री मदरम् ब्रह्म साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री मारियो डि मिराण्डा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री मोहम्मदः अजुरुद्दीन् क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री रमानाथः वेङ्कटरमणि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री सर्दीप सिंहः विर्क(Virk) नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री शिवनारायणः मोतिलाल् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री सुदर्शनः साहू कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री यु काशिविश्वनाथः शिवरामन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री वाल्मीकि चौधरि सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
१९८८ श्री विश्वनाथन् आनन्दः क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८८ श्री झाकिर हुसैन कला संयुक्तानि राज्यानि
१९८८ श्रीमती चेन्दोडि लीला कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८८ श्रीमती शबान आज्मि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८८ श्रीमति सुधाराणी रघुपति कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८८ श्रीमती तेजन् बायी कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८९ डा सरोजः घोष् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८९ डा बर्सनेलाल् चतुर्वेदि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८९ डा कलिम् अह्मद् अजीझ् साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९८९ डा एल् सुब्रमण्यम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८९ डा पल्ले रामराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री किरणः मुजुम्दार षा वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९८९ प्रो शिवराजकुमारः मलिक् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९८९ प्रो वि वेङ्कटाचलम् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री अडियार् के लक्ष्मणः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री एड्वर्ड (Kutchat) समाजसेवा अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः भारतम्
१९८९ श्री हकु वाजुभायी षा कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री कन्वरपाल् सिंहः गिल् नागरिकसेवा चण्डीगढ भारतम्
१९८९ श्री म्यागराज खङ्गर्मल जैन समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री मोतिलाल् राझदन सखि साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री निम नम्गायल् लाम् नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री रतन् थियाम् कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री रोङ्ग बोङ्ग तेरङ्ग साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री सर्बजितसिंहः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री शमशुद्दीन् शेख कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री उपेन्द्रः जेथलाल् त्रिवेदि कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९८९ श्री वेदप्रकाशः मार्वा नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९८९ श्री वेदरत्नम् अप्पकुट्टि समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८९ श्रीमती अनिता देसायि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९८९ श्रीमती कृष्णम्मल् जगन्नाथन् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९८९ श्रीमती लीला फिरोज् पोनावलिया वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८९ श्रीमती मितु आलुर समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९८९ श्रीमती राज्मोहिनि देवी समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसंपादित करें