पद्मश्री - पुरस्कारः(१९६०-१९६९)


प्राप्तपद्मश्रीपुरस्काराः

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९६० डा रामचन्द्रन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६० डा आदिनाथ लाहिरि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६० डा अर्तबलबा मोहान्ति साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६० डा कल्पति राम अय्यर दोरैस्वामि औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६० डा वैद्यनाथ सुब्रह्मण्यन् नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६० श्री अनिलकुमार दासः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६० अय्यगिरि राव विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६० श्री बळ्ळारि श्यामन्न केशवन साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६० श्री दयाभायी जीवाजि नायकः समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६० श्री हरेकृष्णलाल सेथि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६० श्री हरमन्दर सिंहः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६० श्री एम् जसु पटेल क्रीडा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६० श्री नानाभायी भट्टः(Lokbharti) समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६० श्री नुथकि भानुप्रसादः नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६० श्री रुस्तोमजि मर्वन्जि अल्पैवाल(Rustomji Marwanji Alpaiwala) सार्वजनिकव्यवहारविभागः महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६० श्री विजयः एस् हजारे क्रीडा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६० श्रीमति आरति सहा क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६० श्रीमति बिनादास् समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६० श्रीमति हेच् कुसुम सयानि समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६० श्रीमति सोफिया वाडिया समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६० श्रीमति वीरवती कला देहली भारतम्
१९६१ बैबि हरप्रकाश कौर समाजसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६१ ब्रिग् ग्यान सिंहः क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६१ डा ब्रह्मप्रकाशः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६१ डा हिल्डा मेरि लजारस औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६१ डा परशुरामः मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६१ कम् Mithuban पेटिट् समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६१ श्रीमति Evengeline लजारस साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६१ प्रो एम् जि के मेनन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९६१ श्री अग्रम् क्रिष्णमाचार्यः ಶ್ರೀ Agram Krishnamachar नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री अमल षा समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री भागवत सिन्हा मेहता नागरिकसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री कर्तार सिंहः देवन विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री कट्टिङ्गेरि कृष्ण हेब्बार कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री म्यान् मोहन सूरि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री मार्थण्डः रामचन्द्रः जमादार समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री मुनिय जिन् विजयाजि साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री नय्यडुपक्कं दोरैस्वामि सुन्दरवाडिवेलु साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री प्रेमेन्द्र मित्र साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री रघुनाथः कृष्ण फड्के कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री सोनं नार्बो(Narboo) नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री वीरणगौडा वीरबसनगौडा पटेल समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री विनायकः कृष्ण गोकाक साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री विष्णुकान्तः झा साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९६१ श्री विठलराव एकनाथराव विकास पाटिल वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६१ श्रीमति कमलाबायी होसपेटे समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६१ उस्ताद् बिस्मिल्ला खानः कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६२ डा विष्णुपद मुखर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ डा कृष्णाराव् श्रीपत मास्कर(Mhaskar) औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६२ मेजर सर्दानन्द सिंहः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६२ मदर तेरेसा समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री अम्लन्द घोषः(Amlanda) नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री अशोककुमार गङ्गूलि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री चल्लगल्ल नरसिंहन् नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री चन्नपट्न(Chanapatha) कृष्णप्प वेङ्कटरामय्य साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री दुलाभायी कग्(Kag) साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री गोस्था (Gostha) ಬಿಹಾರಿ ಪಾಲ್ क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री जोसेफ् दोरै राज नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६२ श्री एन् रामस्वामि अय्यर समजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री नारि जे गुत्तिगेदार क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री नट्टि सिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री पि आर उम्रिगर क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री रामनाथन् कृष्णन् क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री सन्तोषकुमारः मुखर्जि औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री सन्तु जावहेरमल शहाने नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री शान्तिकुमारः त्रिभुवनदास राजा नागरिकसेवा ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री श्रीधरः शर्मा औषधशास्त्रम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री सोचि राय साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री सोनं ग्याट्सो क्रीडा सिक्किमराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री ताराशङ्करः बण्डोपाध्याय साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री वि रामचन्द्रः वज्रमुष्टि नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६२ श्री वेल्लूरु पोन्नुरङ्गं अप्पादोरै नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६३ डा नानि चन्द्रः बोर्डोलि औषधशास्त्रम् असमराज्यम् भारतम्
१९६३ डा सोह्राब् Pestonji श्राफ् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६३ Lt.col. जार्ज विलियं ग्रेगोरि बर्ड औषधशास्त्रम् युनैटेड् किङ्गडम्
१९६३ प्रो रशीद अह्मद सिद्दिकि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६३ रेव जोयेल के लाक्र समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री अहिन्द्रा चौदरि साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री बिशन मान सिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री ब्रिज कृष्ण चान्दिवाला समाजसेवा देहली भारतम्
१९६३ श्री कृष्णचन्द्र जोहरे नागरिकसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री मेहबूब खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री मेल्विल्ले डि डेमेल्लो कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री नाशिर(Framroz Suntook) नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री नोरि गोपालकृष्णमूर्ति नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री पूर्णेन्दु कुमार ब्यानर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री राणा कृष्णदेव नरेन सिंहः नागरिकसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री शिशिरकुमारः लाहिरि नागरिकसेवा युनैटेड् किङ्गडम्
१९६३ श्री सुमन्त किशोरः जैन नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६३ श्री सैयद मुस्ताक अलि क्रीडा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६३ श्रीमति लीला सुमन्त मुल्गोकर समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६३ श्रीमति मनेक मानिकजि समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६३ विङ्ग सुल्तानसिंहः यादव नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६४. डा गड्डे रामकोटेश्वरराव विज्ञानमं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६४ Lt. col. रमेशचन्द्रः भास्करः सूळे नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६४ Lt. Col. सन्तोषकुमारः मुजुम्दार औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६४ श्री आदि फिरोजषा मर्झबन् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री कृष्णचन्द्रः शुक्ला साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री मोरपाकन जोशेन गोपालन]] क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री नवाङ्ग गोम्बु क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री परमानन्द आचार्य विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री प्रतुल चन्द्र सर्कार कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री थाफोराय हरळु(Thapfoorya Haralu) नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६४ श्री विनायकः पाण्डुरङ्गः कर्मर्कर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६४ श्रीमति चरणसिंहः क्रीडा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६४ श्रीमति श्रीनिवास अम्बुजम्मल समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६५ क्याप्टन् अवतारसिंहः वोरा चीमा(Cheema) क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६५ क्याप्टन् हरिपालसिंहः अह्लुवालिया क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६५ डा द्विजेन्द्र नाथ मुखर्जि औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६५ डा तान्से माधव अनन्त पै साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६५ डा विष्णु माधव घाटगे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६५ गुरु कुन्जु कुरुप कला केरळराज्यम् भारतम्
१९६५ हकीम अब्दुल हमीद औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६५ प्रमुख नरेन्द्रकुमार क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६५ प्रो अनन्त आत्माराम कानेकर साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६५ प्रो दिनकरः बलवन्त देवधार क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६५ प्रो मृत्युञ्जय वैद्यनाथः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६५ प्रो विष्णु नामदेव अदरकर साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६५ रेव पनवेलिल थामस् चण्डि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६५ आर टि. जान रिचर्ड्सन ಜಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ समाजसेवा अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः भारतम्
१९६५ श्री आङ्ग कमि]] क्रीडा असमराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री चन्द्रप्रकाश वोरा क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री गोपाल प्रसाद व्यास साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६५ श्री गोरधनदास भगवानदास नरोत्तमदासः समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री हनुमन्तबक्ष कनैय्या वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री हरीशचन्द्र सिंहः रावत् क्रीडा देहली भारतम्
१९६५ श्री जशभायी शङ्करभायी पटेल विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री ज्याक गिब्स साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री कण्डतिल धनपिषाचि चेरैन साहित्यं तथा शिक्षणम केरळराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री कृतार्थन आश्चर्य वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री फु दोर्जी क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री रविशङ्करः महाशङ्कर रावळ कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री सोनं व्येङ्ग्याल क्रीडा सिक्किमराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री वर्गीस कुरियन वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री वुप्पलथाडियं नागय्य कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६५ श्री विल्सन लियोनेल गार्टन जोन्स क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६५ श्रीमति लक्ष्मी मुजुम्दार समाजसेवा देहली भारतम्
१९६५ श्रीमति मोना चन्द्रावतीगुप्ता समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६५ श्रीमति मृणालिनि साराभायी कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६५ श्रीमति त्रिटि होमि जहङ्गीर तलेयारखान समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६६ डा धर्मेन्द्रः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६६ डा शिवाजि गणेशन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६६ डा अर्नेस्ट जोसेफ् बोर्गेस औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६६ डा Jerusha Jhirad औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६६ डा राबर्ट Breokssby डेवीस औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९६६ डा सतीशः धवन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६६ प्रो निर्मलकुमारः भोस साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६६ सर्दार् मोहनसिंहः नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६६ श्री अरुणकुमारः रामावतार पोद्दार साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री बि सिल्वमूर्ति शिवशास्त्रि साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री इब्राहिम् अल्काजि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९६६ श्री ईश्वर अय्यर कृष्ण अय्यर कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री पार्थहरिशङ्करशर्म साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री राजकवि इन्द्रजितसिंहः तुळसि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६६ श्री जगदीशप्रसादः नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री किशनलाल क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६६ [[श्री कुलदीपसिंहः(Virk) नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री कुण्डलाल बेरे नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री मक्बूल फिदा हुसेन कला देहली भारतम्
१९६६ श्री मोहम्मद दिन् जागीर समाजसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री पुरुषोत्तमः लक्ष्मण देशपाण्डे साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री राजेश्वरनाथ(Zutshi) साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री रामप्रसादः रामचन्द्र खण्डेल्वाल वाणिज्योद्यक्षेत्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री सङ्गनबसप्प मल्लगौड पाटिल नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री सय्यद अहेमदुल्ला खदरि साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री स्टानिस्लास् जोसेफ कोयिला नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६६ श्री सुरीन्दरसिंहः बेडि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६६ श्री विल्लुपुरं चिन्नै गणेशन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६६ श्रीमति पलवै भानुमति रामकृष्णः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६६ श्रीमती सुमित्रा चरतराम कला देहली भारतम्
१९६६ स्वामि विचित्रानन्द दासः समाजसेवा ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६७ डा ए रामस्वामि अयङ्गार गोपालस्वामि अयङ्गार विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ डा अमरप्रसाद राय् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६७ डा गुडूरु वेङ्कटाचलम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६७ डा हेर्मेनोगिल्ड सन्तापु विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् भारतम्
१९६७ डा मायाधर मन्सिन्हा साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६७ डा मोन्कोम्बु साम्बशिवन स्वामिनाथन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६७ डा नट्टेरि वीरराघवन औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६७ डा पुट्टेनपुरयिल माथ्यू जोसेफ् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९६७ Lt. Col. लालसिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९६७ मिस् एडित् हेलेन् पाल औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ नवाब् मोहम्मद मन्सूर अलि खान् पटौडि क्रीडा देहली भारतम्
१९६७ श्री ए नागप्प चेट्टियर वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री अजितसिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री अलि सर्दार् जाफरि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री बल्बीरसिंहः सैगल् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६७ श्री बालकृष्णः भगवन्त बोरकर साहित्यं तथा शिक्षणम् गोवाराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री चान्दिदन देता विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री चन्द्रवदनः चेमनलाल मेहता साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री फ्राङ्क सत्यराजन् देवरस् नागरिकसेवा भारतम्
१९६७ श्री गुरडियाल सिंहः क्रीडा चण्डीगढ़ भारतम्
१९६७ श्री हरिश्चन्द्र गोपाल पाटील् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री कल्लूर सुब्बरावः समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री किरणचन्द्रः ब्यानर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री कृष्णचन्द्रः मोरेश्वर अका दाजि भटवाडेकर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री लालचन्दः वर्मन सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
१९६७ श्री मगनभायी राम्छोभायी पटेल विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री महम्मद रफी कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री प्रसादः देशपाण्डे सार्वजनिकव्यवहारविभागः मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री प्रिथिपाल सिंहः क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री प्रियारञ्जन सेन समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री शशिधरः मुखर्जि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री शङ्कर लक्ष्मणः क्रीडा कर्णाटकाराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री शान्तिप्रसदः नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री सय्यद फरीदुद्दीन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री कृष्णः वसन्तः देसायी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री वेदरतन् मोहन् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री विञ्जमुरि वेङ्कटलक्ष्मीनरसिंहरावः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६७ श्री विठलदास हकमोहनदाष् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६७ श्रीमति प्रबजोत कौर साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६७ श्रीमति सिद्धेश्वरिदेवी कला देहली भारतम्
१९६७ सय्यद अब्दुल् खादर समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ डा अभिनचन्द्रः राव औषधशास्त्रम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६८ डा एस् नरसिंहन् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६८ डा गोविन्दः पाण्डुरङ्ग केन विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ डा राजारामण्ण विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६८ यामिनि कृष्णमूर्ति कला देहली भारतम्
१९६८ बेगम् अख्तर कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ पण्डित अयोध्या प्रसादः कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ राजकुमार सुमित्रादेवी समाजसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री अख्तर मोहिउद्दीन् साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री अक्किनेनि नागेश्वरराव कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री अमरनाथ गुप्ता समाजसेवा देहली भारतम्
१९६८ श्री बाळासाहेब अम्गोण्ड पाटील साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री कलम्बूरु शिवमूर्ति साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६८ श्री दत्तात्रेयः रामचन्द्रः बेन्द्रे साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री देवचन्द चेगनलाल षा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री देवीलाल समर कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री दोंटि नारणप्पा कृष्णैय्या शेट्टि समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री हेराल्ड जोसेफ् कला देहली भारतम्
१९६८ श्री जैकिशन् दाह्यभायी पाञ्चाल कला महाराष्ट्र्र्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री जहाङ्गीर शापुर्जि भोनगरि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६८ श्री केदारः घोष साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री कृष्णस्वरूप् मल्लिक नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६८ श्री लक्ष्मणदेवः पाठक विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री एम् आर् आचारेकर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री मानसिंहः एम् राणा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९६८ श्री मनिभायी भीमभायी देसायी समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री मन्तोष सोन्दि नागरिकसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री नन्दमुरि तारक रामराव कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री नरेन्द्रसिंहः देव समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री नरिन्दरनाथ मोहन समाजसेव हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री निखिलरञ्जन ब्यानर्जि कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री एस् रामस्वामि बालसुब्रमण्यम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री शम्भुनाथः मुखर्जी समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री श्यामराव सकरामराव कदम् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री शङ्करसिंहः रामरघुवंशि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री भूराव कृष्णराव/दादासाहेब गायकवाड समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री सिया रामः ओला समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री सुधीरः सोझ्वाल विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६८ श्री सुनीलः दत्त कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्रीमति दुर्गा खोटे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६८ श्रीमति शालिनि मोघे समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६८ श्रीमति शरणराणि बक्लिवाल कला देहली भारतम्
१९६८ श्रीमति सुधा वेङ्कटसाई रेड्डि समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६८ श्रीमति वैजयन्तिमाला कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ डा अमरिकसिंहः चीमा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६९ डा बालकृष्ण आनन्दः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६९ डा कृष्णगोपालः सेक्सेना औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६९ डा नन्दकिशोरः वर्मा औषधशास्त्रम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९६९ डा नौतम् भगवान् लाल भट्ट विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९६९ डा पाण्डुरङ्गः राजाराम घोरग्रे(Ghorgrey) समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ डा आर् बसप्पगौडा पाटिल समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६९ डा रामकुमारः कारोलि(Caroli) औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ डा रामकृष्णः अनन्तकृष्णः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ डा टि वेङ्कटराम महालिङ्गम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ डा तारा पाद बसु साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्त अधिराज्य
१९६९ Lt.Col. बिशन् लाल रैना औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९६९ प्रो नारायणः श्रीधरः बेन्द्रे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ प्रो टि वरदाचार्यः रामानुजम् समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ प्रो वुलिमिरि रामलिङ्गस्वामि औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री अह्मद अब्बास ख्वाज कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री बलराज साह्नि कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री ब्रह्मनाथ(Qasir) दत्त साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री चन्द छाब्रा नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६९ श्री चन्द्रकान्त गुलबराव बोर्दे(Borde) क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री डेविड अब्रहाम् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री ध्यानपाल सिंहः नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री गजाननः दिगम्बरः मुद्गुल्कर साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ ಶ್ರೀ गोपालदासः नियोगि चौदरि समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री हेच् गोविन्दराव श्रीनिवासमूर्ति विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् संयुक्तानि राज्यानिUS
१९६९ श्री के एस् ए खदर गुलाम मोहिदीन् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री कल्याण सिंहः गुप्ता समाजसेवा देहली भारतम्
१९६९ श्री कविराजः अषुतोष मुजुम्दार औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री किषनदासः भगवानदासः कपाडिया समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री कुमार नन्दनः प्रसाद नागरिकसेव उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री महेन्द्रनाथ कपूर साहित्यं तहा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री मन्ग्रु गनियु (Uikey) समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री एन् बालकृष्ण रेड्डि समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री पाण्डुरङ्ग वासुदेव गाड्गील् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री राजेन्द्रकुमारः कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री रामलाल राजगरै(Rajgarhia) वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९६९ श्री सचिनदेवः बर्मन कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री सदाशिवः रथ शर्मा कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री श्यामलाल गिप्ता साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६९ श्री सिङ्गन्नाचार्यः नरसिंहस्वामि कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री श्रीनिवासः नटराजन् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री सुबोधवन्द्रः मुकदेवः नागरिकसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री सुधीरकृष्णः मुखर्जि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९६९ श्री सुख्देव सिंहः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री सुरेन्द्रनाथः घोष साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री त्यागराजन् मुत्तय्या साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री उपेन्द्रः मराठे वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री सुब्बय्या पिळ्ळै साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ श्री योगेश्वर दयाळ विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९६९ श्रीमति अमृता प्रीतम् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९६९ श्रीमति बि सरोजादेवी कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९६९ श्रीमति इन्द्राणि रहमान् कला देहली भारतम्
१९६९ श्रीमति लीला इन्द्रसेन समाजसेवा पाण्डिचेरी भारतम्
१९६९ श्रीमति राजं स्वामि समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९६९ श्रीमति रोषन फोकेन् समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९६९ श्रीमति सावित्री साहनि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्