पद्मश्री - पुरस्कारः(१९९०-१९९९)


१९९०संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९९० डा पैलूर कृष्णय्यर राजगोपालन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० डा अनुतोश् दत्तः औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९० डा अशोकः चमनलाल् श्राफ् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० डा कपिलः वात्स्यायनन् कला देहली भारतम्
१९९० डा माधवः गजाननः देव् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० डा मोहनः महादेवः अगशे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० डा मुत्तुकुमारः स्वामि अरम् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० डा नोषिर् होमस्जि आन्टिय औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० डा राजीन्दर् सिंहः अन्यक्षेत्राणि हिमाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० डा षण्मुगं कामेश्वरन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० डा श्रीनिवासः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९० डा श्यामसिंहः शशि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९० डा श्रीमती कनक यतीन्द्र रेले कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० गुरुः अरिबं सूर्चन्दः शर्मा साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९९० कु चन्द्रप्रभा ऐत्वाल् क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० कु लीला स्याम्सन् कला देहली भारतम्
१९९० कु सिल्वेरैन् स्वेर् समाजसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
१९९० बलवन्तरायः भट्ट् भवरङ्ग् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० प्रो अञ्जनकुमारः ब्यानर्जि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० प्रो आशिम् दासगुप्ता साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९० प्रो गिसेला बान् अन्यक्षेत्राणि जर्मनी
१९९० प्रो गोपिचन्दः नारङ्ग साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९० प्रो मल्लप्प कृष्णभार्गवः औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९० प्रो रामनाथः शास्त्रि साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९९० श्री अच्युतः माधवः गोखले नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९० श्री अल्लु रामलिङ्गय्य कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री बन्दा वासुदेव् राव वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री बर्जिन्दरसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् हिमाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री बेह्रम् फिरोज्षा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री बिषम्बर् खन्ना कला देहली भारतम्
१९९० श्री चावलि श्रीनिवासः शास्त्रि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९० श्री डि एम् अलियास् दया पवार् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री दगडु मारुति गोविन्दराव् पवार् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री गोविन्दन् नायर् अरिन्दाम् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९९० श्री गुल्शन् रै क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री इन्द्रः शर्मा अन्यक्षेत्राणि देहली भारतम्
१९९० श्री ईश्वरबायि जीवराय् पटेल समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९९० श्री जगदीशचन्द्रः मित्तल् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री जमन् लाल् शर्मा क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री जतीशचन्द्रः भट्टाचार्यः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९० श्री कमल् हासन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० श्री कन्हय्यलालः प्रभाकरः मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री किसान् बाबुराव हजारे समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री किशन् खन्ना कला देहली भारतम्
१९९० श्री लारेन्स विल्ट्रेड् बेकर् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
१९९० श्री माधवः यशवन्तः गड्करि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री माधवन् पिळ्ळै रामकृष्णकुरुप् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
१९९० श्री मधुरै पोन्नुस्वामि सेतुरामन् नटेसन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० श्री महाराजपुरम् विश्वनाथः सन्तानम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० श्री मोहम्मद स्वालेह् अन्सारि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री नीलमणिः पूकान् साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९९० श्री ओं पुरि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री प्रदीपकुमारः ब्यानर्जि क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९० श्री प्रेमचन्द देग्र क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९० श्री राधा मोहनः गडनायक साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९९० श्री राज बिसिरिया कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री रामनरेन् अगरवाल् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री सत्तनाथ मुत्तिलाण्ड गणपति कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्री शरदः जोशि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री तारानाथः नारायण शेणै क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९० श्री तरुणः मुजुम्दार कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९० श्री विजयकुमारः चोप्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९० श्री यश्पाल् जैन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९० श्रीमती अस्गरि बायि कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्रीमती दिवालिबेन् पञ्जाबायि भिल् कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९९० श्रीमती गुलाब् बायि कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९० श्रीमती माधवी मुद्गल् कला देहली भारतम्
१९९० श्री मुत्तय्य स्ठपति कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९० श्रीमती रेनन झाब्वाला समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्

१९९१संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९९१ डा शरीफुन्नीसा बेगम् अन्सारि साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ डा अल्ला वेङ्कटरामरावः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ डा बेङ्गळूरु पुट्टय्य राधाकृष्णः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९१ डा ज्ञानदेवः यशवन्तराव पाटील समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ डा गणेशन् वेङ्कटरामन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ डा गोविन्दः नाराय़णः माल्विया औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ डा होसग्रहार चन्द्रशेखरय्य वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा जगदीशः प्रसादः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा जैपाल् सिंहः औषधशास्त्रम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९९१ डा कान्तिलाल् हस्तिमल् साञ्चेति समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ डा कपिल् देवः द्विवेदि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ डा कोट्टुरातु मम्मेन् चेरियन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९१ डा मदनलाल् मधु साहित्यं तथा शिक्षणम् रष्या
१९९१ डा महेन्द्रकुमारः गोयल् औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ डा मोहिन्दरनाथः पास्से औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा नरेश् ट्रेहन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा नीलकण्ठः अण्णप्प कल्याणि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ डा पुरोहित तिरुनारायणः अय्यङ्गार् साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९१ डा पुरुषोत्तमः बि बक्षि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा रघुनाथः अनन्त माषेल्कर् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ डा रवीन्दरकुमारः बलि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा रुस्तुं फिरोझ् सोनावाल औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ डा सर्दार् अञ्जुम् साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९१ डा शन्नो खुराना कला देहली भारतम्
१९९१ डा शैला मेह्रा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ डा सुशीलचन्द्रः मुन्सि औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ डा सैय्यद् हसन् साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९९१ डा विष्णुः भिकाजि कोल्टे साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ कु अलमेल् वल्लि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९१ कु सेल्मा जूलियट् क्रिस्टिना डिसिल्वा क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ पं शिवकुमारः शर्मा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ प्रो बुलुसु लक्ष्मणः दीक्षितुलु विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ प्रो दीनबन्धु ब्यानर्जि समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९१ प्रो गोविन्दराजन् पद्मनाभन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९१ प्रो कृष्णः जोशि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९९१ प्रो मनमोहनसिंहः अहुजा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ प्रो नरिन्दरकुमारः गुप्ता विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९९१ प्रो स्नेह भार्गवः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९१ प्रो शारदा सिन्हा कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री अशोककुमारः पटेल् नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री बाबुलाल् पटोडि सार्वजनिकव्यवहारविभागः मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ ಶ್ರೀ बेळ्ळूर् कृष्णमाचार सुन्दराज अय्यङ्गार् साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री भरत् भूषणः योगः तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री भरतः गोपि कला केरलराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री विमल् प्रशाद जैन् समाजसेवा देहली भारतम्
१९९१ श्री चिरञ्जिलाल् गोग्राज् जोशि समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री धेरा राम् षा समाजसेवा देहली भारतम्
१९९१ श्री गोपालदासः नीरज् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री गुरुचरणसिंहः कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री हरिगोविन्दरावः सार्वजनिकव्यवहारविभागः महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री जगदीश काशिबाय पटेल समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री केशवः मलिक् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९१ श्री महाराज् क्रिशनकुमारः कला देहली भारतम्
१९९१ श्री मनु पारेख कला देहली भारतम्
१९९१ श्री मेहमूद् उर् रहमान् नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री नामदेवः दोण्डो मनोहर् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री पदमनूर् आनन्दरव वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री प्रकाश सिंहः नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री आर्केलेल्ल्हून् साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री एस् नारायणसिंहः देव् कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री राकेशः बक्षि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९९१ श्री रामः गणपतिः नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९१ श्री रामनारायणः उपाध्यायः साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री रमेशः गेल्लि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री रामेश्वरसिंहः कश्यप् साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री रणबीरसिंहः बिष्ट् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री रुद्राराध्य मुद्दु बसवाराध्य समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री सतिशचन्द्रः काकति साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री शादिलाल् धवन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९१ श्री श्रीकृष्णः महादेवो बेहराय् समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री सोनं पाल्जोर् क्रीडा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री सुन्दरं रामक्ष्णन् समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री सुरेन्द्रः वै मोहान्ति साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री तचेरिल् गोविन्दन् कुट्टि मेनन् समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री वसन्तराव् श्रीनिवासः देम्पो वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् गोवाराज्यम् भारतम्
१९९१ श्री वेङ्कटेशन् पद्मनाभन् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९१ श्रीमती मणि नारायण् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्रीमती प्रतिमा बरुवा पाण्डे कला असमराज्यम् भारतम्
१९९१ श्रीमती शीला जुञ्जुन्वाला साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९१ श्रीमती उज्वला पाटील् क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ श्रीमती विमला ड्याङ्ग् समाजसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९१ उस्ताद् गुलां मुस्तफा खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९१ उस्ताद् हफीज् अह्मद् खान् कला देहली भारतम्

१९९२संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९९२ डा अमृत् तिवारि औषधशास्त्रम् चण्डीगढ़ भारतम्
१९९२ डा अनीलः कोहिल् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९२ डा बुर्जोर् कवास् दस्तूर् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ डा एस्तर् अब्रहां सोलोमन् साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९९२ डा जनार्दनः शङ्करः महाशब्दे औषधशास्त्रम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ डा जोसेफ् अलेन् स्टैन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९९२ डा कामेश्वर प्रसादः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९२ डा खालिद् हमीद् औषधशास्त्रम् संयुक्त अधिराज्य
१९९२ डा लव्लीन् कुमारः गान्धि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९२ डा लूयिस् जोस् डिसोजा औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ डा महामाया प्रसादः दुबे औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९२ डा मोयिरङ्ग्धेम् कीर्तिसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९९२ डा नटराजः रामकृष्णः कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ डा पक्कियम् वैकुण्टम् अरुलानन्दम् मोहनदासः औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ डा राजम्माळ् पक्कियनाथन् देवदास् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ डा रमेशकुमारः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९२ डा रतीन्द्र दत्त औषधशास्त्रम् त्रिपुराराज्यम् भारतम्
१९९२ डा विजयकुमारः स्वरूपचन्दः षा औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ डा विनोदः प्रकाशशर्मा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९९२ डा विष्णुः गणेशः भीडे साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ डा झल् सोह्राब् तारापूर् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ डा इन्देर्जित् कौर् बर्तकूर् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९२ डा श्रीमती उषा केहर लूथ्र औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९२ गुरुपङ्कज चरण दास् कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९९२ Hony श्रीरामसिंहः क्रीडा देहली भारतम्
१९९२ कु आशा बचुबायी पारेख कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ कु श्रीरङ्गं गोपालरत्नम् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ प्रो बृतीन्द्रनाथः मुखर्जि अन्यक्षेत्राणि पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९२ प्रो गोपालसमुद्रं सीतारामन् वेङ्कटरामन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ प्रो लक्ष्मीनारायणः दुबे साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ प्रो सय्यद अमीर् हसन् अबिदि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ प्रो वङ्गलपालयम् चेल्लप्पगौंडर् कुळन्दैस्वामि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ प्रो वसन्तः शङ्करः कानिट्कर् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री (मीर्)मुष्ताक् अह्मद् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ श्री अजित् पाल् सिंहः क्रीडा देहली भारतम्
१९९२ श्री आल्फ्रेड् जार्ज वूर्फल् अन्यक्षेत्राणि देहली भारतम्
१९९२ श्री आनन्द्जि वीर्जि षा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री अस्पि दाराब्षा अडाजानिया क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री बालकृष्णन् थापर् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ श्री भागबन् साहु कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री बिरेन् डि कला देहली भारतम्
१९९२ श्री चिट्टु तुडु कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री चौहाङ्ग रोखुमा समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री धर्म्पाल् सैनि समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री जनार्दन् पुराणिक् नारायणराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् भूतान्
१९९२ श्री गुलाब् दासः हर्जीवन्दासः ब्रोकर् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री होमि जहङ्गीर् होमुस्जि तालेयर्खान् सार्वजनिकव्यवहारविभागः महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री हुकुं सिंहः क्रीडा देहली भारतम्
१९९२ श्री जगजित् सिंहः हर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री जितेन्द्रः नरेन् सक्सेना नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९२ श्री के नायर् / के चैतन्यः साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ श्री कैलाश् सिंहः सङ्खला विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री कल्याण्जि विर्जि षा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री कण्डतिल् मम्मेन्न् माप्पिल्लै वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री कासिनधुनि विश्वनाथः कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री लाल्चन्दः हीराचन्दः वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री मादरिभाग्य गौतम् सार्वजनिकव्यवहारविभागः आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री माधवः आशिश् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री मधुरै नारायणन् कृष्णन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री महीपर्राय् जाधव्जि समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री मनोजकुमारः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री मथुरानाथः भट्टाचार्यः औषधशास्त्रम् असमराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री मायन्कोटे केळत् नारायणन् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९२ श्री मुत्तु मुत्तय्य स्थपति कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री नीलकण्ठः यशवन्त् खाडिल्कर् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री निसित् रञ्जन् रे साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री औधनारायणः श्रीवास्तव नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९२ श्री रामसरूप् लुगानि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ श्री रामसिंहः फकीरजि भनावत समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री शान्तिलाल् जैन् अन्यक्षेत्राणि देहली भारतम्
१९९२ श्री तडेपल्लि वेङ्कण्णा कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री तपन् सिन्हा कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री तैक्कट्टु नीलकण्ठन् मूस औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री वामन् बालकृष्णनाय्क सर्देसायि सार्वजनिकव्यवहारविभागः गोवाराज्यम् भारतम्
१९९२ श्री विलियं मार्क टुल्लि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ Sister फेलिसा गर्बाल समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती चित्रा विश्वेश्वरन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती जया बच्चन् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती मीनाक्षि सर्गोगि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती मीरा मुखर्जि कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती रुक्मिणि बाबुराव् पवार् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती शान्तिरङ्गनाथन् रङ्गनाथन् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९२ श्रीमती शोवन नारायणः साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९२ श्रीमती सुन्दरी कृष्णलाल् श्रीदराणि कला देहली भारतम्
१९९२ श्रीमती सुनिता कोह्लि कला देहली भारतम्
१९९२ श्रीमती विद्याबेन् षा समाजसेवा देहली भारतम्
१९९२ उस्ताद् साब्रि खान् कला देहली भारतम्

१९९८संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९९८ कार्डिनल् आन्थोनि पडियार समाजसेवा केरलराज्यम् भारतम्
१९९८ डा मनमोहन् अत्तावर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९८ लीला राम् क्रीडा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९९८ कान्ता त्यागि समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९८ प्रो आदित्यनारायणः पुरोहित उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९९८ प्रो ब्रिजिन्दरनाथ गिस्वामि साहित्यं तथा शिक्षणम् भारतम्
१९९८ प्रो गुर्दयाळसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९८ प्रो प्रियंवदा मोहान्ति हेजमाडि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९९८ प्रो रणजितराय् चौधरि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९९८ श्री चेवाङ्ग फुन्सोग् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९९८ श्री Kongbrailatpam Ibomcha Sharma कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री कृष्णरावः गणपत्रावः सेबल् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री कुञ्जबिहारि मेहेर् कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री नारायणः गङ्गारामः सुर्वे साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री नौशाद् इस्मायिल् पदंसी वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९८ प्रो ओट्टुपालक्काल् नीलकण्ठः वेलु कुरुप् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९९८ डा मम्मुट्टि कला केरलराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री पर्गत् सिंहः क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री प्रधानशम्भु सरन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९९८ श्री राल्टे वन्लव्म् समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री रमेशः कृष्णन् क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री शम्भुनाथः खाजुरिया समाजसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री सूर्यदेवः रामचन्द्रराव् नागरिकसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री उप्पलपु श्रीनिवासः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९८ श्री वि के सारस्वत विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९८ लियोनार्डा एञ्जेला कासिराघि समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९९८ श्रीमती दीपालि बोर्थकुर् कला असमराज्यम् भारतम्
१९९८ श्रीमती लाल् सङ्गजुवालि सैलो साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९९८ श्रीमती शान्ता सिन्हा समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९८ श्रीमती शैनि विल्सन् क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९८ श्रीमती जोह्रा सेगल् कला देहली भारतम्

१९९९संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९९९ ब्रिगेडियर् थेन्फुङ्ग सैलो समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
१९९९ डा सरयू विनोद दोषि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ डा सुमति मुटात्कर् कला देहली भारतम्
१९९९ डा बषीर् बद्र साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९९ डा कन्हैय्यलाल् नन्दन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९९ डा कुरुदामन्नि ए अब्रहाम् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९९९ डा मङ्गिन वेङ्कटेश्वरः राव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९९ डा पन्नियम्पिल्लि कृष्णवारियर् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
१९९९ राज् बोथ्रा औषधशास्त्रम् संयुक्तानि राज्यानि
१९९९ डा रेहमत् बेगं सैलानियोड औषधशास्त्रम् अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः भारतम्
१९९९ डा सतीन्दर् कुमार् सिक्क विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९९९ डा सत्यव्रतः शास्त्रि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९९ प्रो असिस् दत्त विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९९ प्रो इन्दिरानाथः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९९९ श्री आचार्यः राममूर्तिः समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री ग्यान् प्रकाश् चोप्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९९ श्री हर्षवर्धनः नियोटिय वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री जगन्मयिमित्र / जगन्मोहनः सुर्सागर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री जावेद अख्तर् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री मल्लसमुद्रं सुब्रमण्यम् रामकुमारः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री नामदेवन् धासल् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री नटवर् भायि तक्कर् समाजसेवा नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री राज्कुमारः जलजितसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री रामः वञ्जिसुतार् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री रस्किन् बाण्ड साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री सचिनतेण्डुलकरः क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री त्सेरिङ्ग् वान्गुडुस् कला जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९९९ श्री वीरेन्द्रसिंहः सेथि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् चण्डीगढ़ भारतम्
१९९९ श्रीमती करणं मल्लेश्वरी क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९९९ श्रीमती शायम चोन साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९९९ श्रीमती शोभा दीपक् सिंहः कला देहली भारतम्
१९९९ श्रीमती सुलोचना शङ्करराव् लट्कर् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९९९ वैद्य बालेन्दुप्रकाशः औषधशास्त्रम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९९९ वैद्य देवेन्द्रः त्रिगुणा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसंपादित करें