पटनामण्डलम्

(पाटनामण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति पाटनामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति पाटनानगरम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पटनामण्डलम्&oldid=372241" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्