प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

१५१७ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकं साधारणवर्षम् आसीत् । अस्मिन् वर्षे हालेण्ड्-देशस्य आंस्टर्ड्याम् इत्यत्र विशिष्टं किञ्चित् कार्यं प्राचलत् । ईस्ट्-इण्डीस्-प्रदेशस्य उड्डयनं कर्तुम् असमर्थस्य "कास्सोवारिस्" नामकस्य पक्षिणः शवे (मृतशरीरम्) अन्यानि वस्तूनि सम्पूर्य तस्य आकारस्य रक्षणं कृतम् ।

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

अज्ञात-तिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१५१७&oldid=420690" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः