१८३१ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकं साधारणवर्षम् आसीत् । अस्मिन् वर्षे राबर्ट् ब्रौन् नामकः जीवविज्ञानी सस्यजीवकोशस्य "कोशकेन्द्रं" (न्युक्लियस्) संशोधितवान् ।

घटनाःEdit

जनवरी-मार्चEdit

अप्रैल-जूनEdit

जुलाई-सितंबरEdit

अक्तूबर-दिसंबरEdit

अज्ञात-तिथीनां घटनाःEdit

जन्मानिEdit

जनवरी-मार्चEdit

अप्रैल-जूनEdit

जुलाई-सितंबरEdit

अक्तूबर-दिसंबरEdit

निधनानिEdit

जनवरी-मार्चEdit

अप्रैल-जूनEdit

जुलाई-सितंबरEdit

अक्तूबर-दिसंबरEdit

बाह्य-सूत्राणिEdit

Calendopedia


सम्बद्धाः लेखाःEdit