१८५५ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकं साधारणवर्षम् आसीत् ।

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

अज्ञात-तिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे शैवलेषु अपि लैङ्गिकगुणाः सन्ति इति प्रिङ्ग् शीम् नामकः विज्ञानी संशोधितवान् ।
अस्मिन्नेव वर्षे आल्बर्ट् राबर्ट् नामकः फिलिडेल्फिया-देशस्य दन्तवैद्यः दन्तानां रन्ध्राणां पूरणार्थं सुवर्णं समीचीनम् इति विवृणोत् ।

जन्मानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

Calendopedia

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८५५&oldid=411495" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्