पद्मश्रीपुरस्काराः (२०००-२००९)

(पद्मश्री - पुरस्कारः(२०००-२००९) इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


प्राप्तपद्मश्रीपुरस्काराः

२०००संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००० डा दशरथः यादव् वैद्यकीयक्षेत्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००० डा गुरुदेवसिंहः खुश् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् फिलिपीन्स
२००० डा गुरुमुख् सज्जन्मल् सैनि औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० डाहनुमप्प सुदर्शन् समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००० डा इम्मनेनि सत्यमूर्ति औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००० डा किर्पालसिंहः छुग् औषधशास्त्रम् चण्डीगढ़ भारतम्
२००० डा महेन्द्रः भण्डारि औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००० डा मन्डन् मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००० डा म्याथ्यू स्याम्युयेल् कलरिक्कल् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००० डा परशुरामः मिश्रा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् झारखण्डराज्यम् भारतम्
२००० डा प्रदीपकुमारः देवः औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००० डा रमानन्दः सागर् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० डा विजयः पाण्डुरङ्गः भट्कर् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० डा विपिन् बक्षि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००० कु नैडोनो अङ्गामि समाजसेवा नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
२००० प्रो ग्रिगोरिया ल्वोविट्च् बोण्डारेवस्कि साहित्यं तथा शिक्षणम् रष्य़ा
२००० प्रो काकर्ल सुब्बारावः औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००० अब्दुल् रेहमान् राहि साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००० अल्ला रखा रहमान् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००० अलोय्सियस् प्रकाश् फर्नाण्डिस् अन्यक्षेत्राणि कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००० अलेक् पदम् सि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० दीननाथः मल्होत्रा अन्यक्षेत्राणि देहली भारतम्
२००० एलाङ्गबं नीलकण्ठसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००० एनुग श्रीनिवासुलु रेड्डि सार्वजनिकव्यवहारविभागः संयुक्तानि राज्यानि
२००० गोपालस्वामि गोविन्दराजन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० जगन्नाथः कौल् समाजसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
२००० काळिका प्रसादः सेक्सेना साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००० कन्हायि चित्रकार कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००० एन् आर् नारायणमूर्ति वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००० पल्हिरासेना चौङ्गतु साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
२००० रवीन्द्रनाथः उपाध्याय समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
२००० सत्यनाराय़णः गौरिसरिय सार्वजनिकव्यवहारविभागः संयुक्त अधिराज्य
२००० शेखरः कपूर् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० वैद्य सुरेशचन्द्रः चतुर्वेदि औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० अञ्जली इळा मेनन् कला देहली भारतम्
२००० हेमा मालिनी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००० जानकी अथि नहप्पन् समाजसेवा मलयेशिया
२००० नवनीतदेवः सेन् साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००० पेट्रीषिया मुखिम् समाजसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
२००० पीलू नौशीर् जुङ्गल्वाला साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००० सन्तोषः यादव् क्रीडा देहली भारतम्
२००० शुभा मुद्गल् कला देहली भारतम्

२००१संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००१ बिषप् मुलनकुझियिल् अब्रह्मा थामस् समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००१ डा केतायून् र्डेषिर् दिन्या विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ डा अवधानं सीतारामन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००१ डा भवेन्द्रनाथः सैकिया साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
२००१ डा चन्द्रशेखरः बसवण्णेप्प कम्बार साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ डा चन्द्रतिल् गौरि कृष्णदास् नायर् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ डा चित्तुरु मोहम्मद् हबीबुल्ला औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा दासरि प्रसादराव् औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा दासिक् दुर्गाप्रसादराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा देवेगौड जवरेगौड साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ डा ज्योतिभूषण ब्यानर्जि औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा कल्लम् अञ्जिरेड्डि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा कृष्णप्रसादसिंहः वर्मा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००१ डा मडबुशि सन्तानं रङ्गनाथन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ डा माधवन् कृष्णन् नायर् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
२००१ डा मूलचन्द महेश्वरि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००१ डा नेरेल्ला वेणुमाधव् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा पाल् रत्नस्वामि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ डा प्रेमशङ्करः गोयल् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ डा रवीन्द्रकुमारः साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा एस् टि ज्ञानानन्दकविः साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा सन्दीपकुमारः बसु विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००१ डा सञ्जयः राजाराम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् मेक्सिको
२००१ डा शरदकुमारः दीक्षित् औषधशास्त्रम् संयुक्तानि राज्यानि
२००१ डा सिरन्दासु वेङ्कटरामराव]] कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा सुनीलः मणिलाल् कोठारि कला देहली भारतम्
२००१ डा तिरुमलाचारि रामस्वामि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००१ डा भूपतिराजु सोमराजु औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ डा गौरी सेन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००१ Lt.Gen मोहम्मद् अह्मद् झुकि नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ कु अलका केशवः देशपाण्डे औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ कु भुवनेश्वरी कुमारि क्रीडा देहली भारतम्
२००१ श्रीमती मालती कृष्णमूर्ति होळ्ळ क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ श्रीमती सुनिता राणि क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००१ श्रीमती तुळसि मुण्डा समाजसेवा ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००१ प्रो अशोकः सेन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ प्रो बाल वि बालचन्द्रन् साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्तानि राज्यानि
२००१ प्रो विकासचन्द्रः सिन्हा]] विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००१ प्रो गोवर्धन् मेह्ता विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ प्रो मोहम्मद् शफि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ प्रो सुहासः पाण्डुरङ्गः सुखात्मे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ प्रो तिरुपत्तूरु वेङ्कटाचलमूर्ति रामकृष्णन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ अमीरराझा हुसेन् कला देहली भारतम्
२००१ विश्वेश्वरः भट्टाचार्यजी विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ दाट्ल वेङ्कटसूर्यनारायणः राजु कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ धनराज पिल्लै क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ एलट्टुवलपिल् श्रीधरन् नागरिकसेवा केरलराज्यम् भारतम्
२००१ काळिदासगुप्ता रिजा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ कण्डतिल् मम्मेन्न फिलिप् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ केशवकुमारः चिन्तमन् केत्कर् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ खालिद् अब्दुल् हमीद् अन्सारि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ लैश्रं नभकिशोरसिंहः औषधशास्त्रम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००१ लियाण्डर् पेस् अड्रियन् क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००१ महेश भूपति क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००१ मनोज् दास् साहित्यं तथा शिक्षणम् पाण्डिचेरी भारतम्
२००१ मोहम्मद् तय्यब् खान् कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००१ मोहनः रानडे सार्वजनिकव्यवहारविभागः महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ श्री मोहन्लाल् विश्वनाथन् नायर् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००१ श्रीपति पाण्डिबरध्यूल बालसुब्रह्मण्यम् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ तोट तरणि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००१ वज्ञेश् त्रिपाठि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ विजयकुमारः चतुर्वेदि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ जिलानि बानो साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००१ पद्म सखदेवः साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००१ पद्मज फेनानि जोगळेकर् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००१ शोभा नायडु कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्

२००२संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००२ डा आनन्दस्वरूपः आर्य विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००२ डा अपतुकथा सिवतानु पिळ्ळै विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००२ डा अशोकः जुञ्जुन्वाला विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ डा अशोकः रामचन्द्रः केळ्कर् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ डा अट्लुरि श्रीमन्नारायणः औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा बैरननागप्प सुरेशः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
२००२ डा चैतन्यमोय् गङ्गूलि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा दुव्वुरु नागेश्वररेड्डि औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा गुल्लपल्लि नागेश्वरराव् औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा हार्श महाजन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००२ डा हर्षेल् सावि लुविया समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
२००२ डा इडुपुगुण्टे वेङ्कटसुब्बाराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा कमलजित् सिंहः पाल् औषधशास्त्रम् संयुक्तानि राज्यानि
२००२ डा करीम्पेट् मातङ्गि रामकृष्णन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ डा किम् याङ्गशिक् साहित्यं तथा शिक्षणम् भारतम्
२००२ डा किरणः मार्टिन् समाजसेवा देहली भारतम्
२००२ डा कोटा हरिनारायणः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००२ डा मुनिरत्न आनन्दकृष्णन् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ डा प्रदीपकुमारः चौबे औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००२ डा प्रह्लादकुमारः सेथि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००२ डा प्रकाशमुरळीधरः अम्टे समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ डा प्रकाशः ननलाल् कोठारि औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ डा सतीशचन्द्रः राय् सार्वजनिकव्यवहारविभागः उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा शिवान्दः राजाराम् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ डा सुरेशः हरिराम् अड्वाणि औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ डा तुर्लपाटि कुटुम्बराव साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ डा विक्रम मर्वाह औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन् कला देहली भारतम्
२००२ कु दर्शननवनीत्लाल् जवेरि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ कु डयान प्राम् एडुल्जि क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ श्रीमती किरण् सेहगल् कला देहली भारतम्
२००२ विश्वमोहनः भट्ट कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००२ प्रो अमिताव् मलिक् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००२ प्रो दोरैराजन् बालसुब्रमण्यन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ प्रो नारायणस्वामि बालकृष्णन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००२ प्रो पद्मनाभन् बलराम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००२ प्रो रामनाथ् कौशिक् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००२ प्रो विजयकुमारः दादा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००२ डिमिट्रिस् सि वेलिस्सरोपौलोस् साहित्यं तथा शिक्षणम् ग्रीस्
२००२ फजल् मोहम्मद् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ गोपाल् चोट्रे साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००२ गोविन्दः निहलानि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ ग्यानचन्द् जैन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००२ हिरेबेट्टु सदानन्दः कामत् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ जस्पाल् राणा क्रीडा देहली भारतम्
२००२ कटूरु नारायणः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००२ मधु मङ्गेश कामिक् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ मणिरत्नम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ मुजाफर् हुसेन् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ नवनीतम् पद्मनाभ शेषाद्रि कला देहली भारतम्
२००२ फिलिप्स् टाल्बोट् सार्वजनिकव्यवहारविभागः संयुक्तानि राज्यानि
२००२ राजन् देवदास् कला संयुक्तानि राज्यानि
२००२ टारो नकायाम सार्वजनिकव्यवहारविभागः जपान्
२००२ तेट्टगुडि हरिहरः शर्मा विनायकराम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ वीट्टिकाट् कुण्डुतोडियिल् माधवन् कुट्टि साहित्यं तथा शिक्षणम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
२००२ विरेन्द्रकुमारः शर्मा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ वीरेशः प्रताप् चौधरि सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
२००२ वन्नकुवट्टवदुगे डान् अमरदेवः कला श्रीलङ्का
२००२ मणि कृष्णस्वामि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ मनोरमा कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००२ नार्म अल्वारेस् समाजसेवा गोवाराज्यम् भारतम्
२००२ प्रेमनरेन्द्रः पुराव् समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००२ पुष्पा भुयान् कला असमराज्यम् भारतम्
२००२ राज् बेगम् कला जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००२ उस्ताद् अब्दुल् लतीफ् खान् कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्

२००३संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००३ डा अशोकः सेथ् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००३ डा चौङ्तुलाल् मिङ्लियान् समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
२००३ डा फ्रान्सिस् डोर् सार्वजनिकव्यवहारविभागः फ्रान्स्
२००३ डा ग्यान् चन्दः मिश्रा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ डा जगदीशः चतुर्वेदि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००३ डा जैभगवान् चौधरि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
२००३ डा जैपाल् मित्तल् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ डा मोतिलाल् जोट्वानि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००३ डा नीलकण्ठः रामकृष्णः माधवः मेनन् सार्वजनिकव्यवहारविभागः केरलराज्यम् भारतम्
२००३ डा प्रीतमसिंहः साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ डा राजगोपालन् कृष्णन् वर्धियन् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
२००३ डा सर्वज्ञसिंहः कटियार् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ डा विजयप्रकाशः सिंहः औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००३ डा यर्लगड्ड लक्ष्मीप्रसादः साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ कु ज्योतिर्मयि सिक्दर् क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००३ कु माळविका सारुक्कायि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००३ श्रीमती रञ्जना गौहर् कला देहली भारतम्
२००३ पं सतीशः चिन्तमन् व्यासः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ प्रो जगदेवसिंहः गुलेरिया औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००३ प्रो अशोककुमारः बरुवा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००३ प्रो गोपालचन्द्रः मित्र विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००३ प्रो नारायणः पणिक्कर् कोचुपिळ्ळै औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००३ प्रो रामगोपाल् बजाज् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ प्रो रीटा गङ्गूलि कला देहली भारतम्
२००३ अमीर् खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ बाबुराव् गोविन्दराव् शिर्के विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ ड्यानि जोङ्ग्पा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ गोपाल् पुरुषोत्तम् फड्के क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ जह्नु बरुवा साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
२००३ कन्हय्यालाल् पोख्रियाल् क्रीडा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००३ किशोर्बायि रतिलाल् झुवेरि देहली भारतम्
२००३ महेन्द्रसिंहः सोधा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ मन्तिरम् नटराजन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००३ मञ्जूर् अह्तेशाम् साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ नागराजन् वेदाचलम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
२००३ नळ्ळि कुप्पुस्वामि चेट्टियार् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००३ नन्दनूरि मुखेशकुमारः क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००३ नेमिचन्द्रः जैन् कला देहली भारतम्
२००३ नोक्डेन्लेम्बा साहित्यं तथा शिक्षणम् नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
२००३ ओं प्रकाश् जैन् कला देहली भारतम्
२००३ प्रतापसिंहः गणपतरावः जाधव् अन्यक्षेत्राणि महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ रामस्वामि वैरमुत्तु साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००३ सदाशिव् वसन्तराव् गोरक्षकर् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ शैलेन्द्रनाथः श्रीवास्तव साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००३ शिवराम् बाबुराव् भोजे विज्ञानम् तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ श्रीनिवास् वेङ्कटराघवन् क्रीडा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००३ सुन्दरं रामकृष्णन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
२००३ नारायणः शानभाग् तेक्कट्टे साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ टि.एम्. सौन्दरराजन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००३ वादिराजः राघवेन्द्रः कट्टि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००३ क्षेत्रिमायुम् ओङ्ग्मि तौरानिसबि देवी कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००३ राखी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००३ सुकुमारि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००३ वेमा एलिजबेत् वाट्रे इङ्ग्चि समाजसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
२००३ उस्ताद् शफात् अह्मद् खान् कला देहली भारतम्

२००४संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००४ डा अरुण् त्र्यम्बक् डबके औषधशास्त्रम् छत्तीसगढराज्यम् भारतम्
२००४ डा अश्विनः बालचन्द् मेह्ता औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ डा देविप्रसादः शेट्टि औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ डा गोपाल् प्रसाद् सिन्हा औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००४ डा कुड्लि नञ्जुण्डः गणपतिशङ्करः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
२००४ डा कुमारपाल् देसायि साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
२००४ डा लाल्जिसिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ डा रमेशचन्द्रः षा साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ डा स्याम्युयेल् पौल् साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ डा शरदः मौरेश्वरः हर्दिकर औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ डा श्याम् नरेन् पाण्डे साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ डा सिद्धार्थः मेह्ता औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००४ डा सुभाष् चन्द मञ्चन्द् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००४ डा सुरीन्दरकुमारः साम औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००४ डा सैय्यद् षा मोहम्मद् हुसेनि साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ डा तुमकूरु सीतारामैय्या प्रह्लाद् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ डा विश्वेश्वरैय्या प्रकाश् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ डा दलीप् कौर् तिवाना साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००४ डा तत्यना यकोव्लेव्ना एलिझरेन्कोवा साहित्यं तथा शिक्षणम् रष्या
२००४ कीजपदं कुमारन् नायर् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००४ गुरु श्री वीर्नाल जयरामराव् कला देहली भारतम्
२००४ मेहेर् जहङ्गीर् बनजि समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ श्रीमती प्लोरा इसाबेल् म्याक्डोनाल्ड् सार्वजनिकव्यवहारविभागः केनडा
२००४ श्रीमती के बीनमोल् क्रीडा केरलराज्यम् भारतम्
२००४ श्रीमती प्रेमलता पुरि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००४ पं भजन् सोपोरि कला देहली भारतम्
२००४ पं सुरीन्दरसिंहः कला देहली भारतम्
२००४ प्रो अनीलकुमारः गुप्ता साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो असिफा झुमानि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो ह्याम्लेट् बरेह् नगप्क्यन्त साहित्यं तथा शिक्षणम् मेघालयराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो केशवः पनिकेर् अय्यप्प पनिकेर् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो ममन्नमन विजयन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो पृथ्विनाथः कौल् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो राजन् सक्सेना औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ प्रो राज्बालसिंहः सिरोहि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००४ प्रो हेन्रिक् वान् Stietencron साहित्यं तथा शिक्षणम् जर्मनी
२००४ प्रो सुनिता जैन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००४ पं दामोदरः केशवः दातार कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ हरिहरन् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ अनुपम खेर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ औबकिरि डस्टनुलि Nilibayev साहित्यं तथा शिक्षणम् कजाकस्थान
२००४ बालगङ्गाधरः सामन्त साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ Batchu Lutchmiah श्रीनिवासः मूर्ति समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ भारती राजा कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००४ दिलीपकुमारः तिर्केय क्रीडा ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००४ हरिद्वारमङ्गलम् ए के पलनिवेल् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००४ Heisnam कन्हैलाल् कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००४ कद्रि गोपालनाथः कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ कन्हैय्यलाल् सेतिया साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००४ कान्तिभाय् बलदेवभाय् पटेल् कला गुजरातराज्यम् भारतम्
२००४ कृष्णकन्हैय्य कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ लीलाधार जगोदि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००४ मागुनिचरणः दास् कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००४ मनोरञ्जन् दासः कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००४ मोरुप नङ्गैलMorup Namgial कला जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००४ नळिनि रञ्जन् मोहान्ति विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ नाम्पळ्ळि दिवाकरः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००४ नेय्यत्तिन्कर वासुदेवन् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००४ पि परमेश्वरन् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००४ पुरुषोत्तम दासः जलोटा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ राहुलः द्राविड क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००४ सतीशकुमारः कौर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००४ सौरबः गाङ्गुलि क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००४ सुधीरः तैलाङ्ग साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००४ अञ्जु बाबि जार्ज क्रीडा केरलराज्यम् भारतम्
२००४ भारती शिवाजि कला देहली भारतम्
२००४ गौरी ईश्वरन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००४ गुर्मयुम् अनिता देवी क्रीडा मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००४ क्यूनिये रयन्झा समाजसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
२००४ शरयू दफ्तरि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००४ सिक्किल् नटेशन् नीला कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००४ सिक्किल् वेङ्कटरामन् कुन्जुमनि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००४ सुधा रघुनाथन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००४ योगाचार्यः सदाशिवः प्रह्लादः निम्बाळ्कर् क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्

२००५संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००५ डा सैरस् सोलि पूनावाला औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००५ डा दिपन्कर ब्यानर्जि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००५ डा गोविन्दस्वामि भक्तवत्सलम् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००५ डा जितेन्द्र मोहनः ह्यान्स् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००५ डा नरेन्द्रनाथः लवु औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ डा पनीनझिकथ नारायणवासुदेवः कुरुप् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००५ डा एस् बि मुजुम्दार साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००५ डा श्रीकुमारः ब्यानर्जि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००५ डा सिंहः मेह्ता वीर् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००५ गुरु केदारनाथः साहु कला झारखण्डराज्यम् भारतम्
२००५ कु हेमा भरालि समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
२००५ राज्यवर्धन् सिंहः राथोड् क्रीडा राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००५ श्रीमती इन्दिरा जैसिङ्ग सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
२००५ कु मेह्रुन्निस पर्वेज् साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ कु राचेल् थामस् क्रीडा देहली भारतम्
२००५ श्रीमती सुनिता नारायण् अन्यक्षेत्राणि देहली भारतम्
२००५ प्रो अमियाकुमारः बग्चि साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००५ प्रो भागवतुलु दत्तगुरु विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००५ प्रो दर्चव्ना साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
२००५ प्रो जग्तरसिङ्ग ग्रेवल् साहित्यं तथा शिक्षणम् चण्डीगढ भारतम्
२००५ प्रो मादप्पा महदेवप्पा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००५ प्रो मधुसुडान् कनुङ्गो विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ Raasacha स्वामि रामस्वरूपः शर्मा कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ रेवरेण्ड Lalsawma समाजसेवा मिजोरमराज्यम् भारतम्
२००५ अमीन् कामिल् साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००५ अनीलः कुम्बळे क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००५ बन्वारिलाल् चौक्से विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ बिलाट् पास्वान् विहङ्गम् साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००५ चतुर्भुजः मेहेर् कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००५ गदुलसिंहः लाम(ಸಾನು ಲಾಮ) साहित्यं तथा शिक्षणम् सिक्किमराज्यम् भारतम्
२००५ गुर्बचनसिंहः रान्धव क्रीडा देहली भारतम्
२००५ के सि रेड्डि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००५ कुन्नुकुडि रामस्वामि शास्त्रि वैद्यनाथन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००५ मम्मेन्न म्याथ्यु साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००५ मानस चौधरि साहित्यं तथा शिक्षणम् मेघालयराज्यम् भारतम्
२००५ म्यानुयल् स्याण्टना अग्वैर् / एम् बायर् कला गोवाराज्यम् भारतम्
२००५ मुजाफर् अलि कला देहली भारतम्
२००५ नाना एम् चुदसम समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००५ पुल्लेल गोपिचन्द क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ पुनाराम् निषाद कला छत्तीसगढराज्यम् भारतम्
२००५ पुरानचन्द वाडलि कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००५ शारुख खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००५ सौगैजम् तानिल् सिङ्ग कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००५ सुशील् सहाय् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००५ वासुदेवन् ज्ञान गान्धि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
२००५ ग्ल्याडिस् स्टेन्स् समाजसेवा आस्ट्रेलिया
२००५ कविता कृष्णमूर्ति कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००५ कोमल वर्दन् कला देहली भारतम्
२००५ के एस् चित्रा कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००५ कुङ्कुम् मोहान्ति कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००५ शमीम् देव् आजाद् कला देहली भारतम्
२००५ शोभना भार्तिया साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००५ तैलिन् फान्भु समाजसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
२००५ युम्लेम्बम् गम्भिनि देवी कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००५ उस्ताद् गुलां सादिक् खान् कला देहली भारतम्

२००६संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००६ डा अनिलः प्रकाशः जोशि समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००६ डा भुवरघन् पळनियप्पन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००६ डा बोन्बेहरि विष्णु निम्बकर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ डा देवप्पगौडा चिन्नैय्या औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००६ डा घनश्यामः मिश्रा औषधशास्त्रम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००६ डा हर्भजनः सिंहः रिस्सम् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००६ डा हर्षकुमारः गुप्ता विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ डा लल्तुङ्ग्लियन खियन्ग्टे साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरमराज्यम् भारतम्
२००६ डा लोथर् लुट्झे साहित्यं तथा शिक्षणम् जर्मनी
२००६ डा आर् बालसुब्रमण्यन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००६ डा सञ्जीवः बागै औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००६ डा सेयेड Ehtesham Hasnain विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ डा सुवालाल् छगन्माल् बफ्ना समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ डा स्वामिनाथन् सिवरम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ डा तेहेम्तोन् Erach Udwadia औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ डा यशोधरः मात्पल् कला उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००६ डा चैतरिष्टि कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००६ डा मेहमूद अलि षा साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००६ डा त्सेरिङ्ग लान्डोल् औषधशास्त्रम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००६ गुरुश्यामचरणः पति कला झारखण्डराज्यम् भारतम्
२००६ श्रीमतीसानिया मिर्ज़ा क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ कु अजीत् कौर् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००६ कु मङ्ग्ते चुङ्ग्नियेजाङ्ग मेरि कोम् क्रीडा मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००६ श्रीमती शोभना चन्द्रकुमारः कला केरलराज्यम् भारतम्
२००६ श्रीमती सुचेता दलाल् पत्रिकोद्यमम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ प्रो सैय्यद् जिल्लर् रहमान् औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ प्रोनरेन्द्रकुमारः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००६ प्रो सितांशु यशश्चन्द्रः साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
२००६ प्रो कमलकुमारः सेथि औषधशात्रम् देहली भारतम्
२००६ प्रो मोहन् कामेश्वरन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००६ प्रो उपेन्द्रः कौल् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००६ शेख् अब्दुल् रहमान् बिन् अब्दुल्ला अल्-महम्मद् सार्वजनिकव्यवहारविभागः कतार
२००६ अरिबं श्यामशर्मा कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००६ बहद्दूरसिंहः सागो क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००६ बिल्लि अर्जुनसिंहः अरण्यसंरक्षणा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ जे एन् चौधरि नागरिकसेवा देहली भारतम्
२००६ काश्मीरिलाल् जाकीर् साहित्यं तथा शिक्षणम् चण्डीगढ़ भारतम्
२००६ कावुङ्गल् चतुन्नि पणिक्कर् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००६ मधुप् मुद्गल् कला देहली भारतम्
२००६ मेहमूद् धौल्पुरि कला देहली भारतम्
२००६ मेल्हुप्रा वेरु समाजसेवा नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
२००६ मोहनसिंहः गुन्जाल् क्रीडा अरुणाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ पि एस् बेडि समाजसेवा देहली भारतम्
२००६ पङ्कजः उदास् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ प्रसादः सावकार कला गोवाराज्यम् भारतम्
२००६ राजेन्द्रकुमारः साबू समाजसेवा चण्डीगढ भारतम्
२००६ श्री लाल् जोशि कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००६ सुरेशकृष्णः वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००६ सोदरि सुधा वर्गीस् समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
२००६ फातिमा रफिक् जकारिया साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००६ गायर्ती शङ्करन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००६ कनक श्रीनिवासन् कला देहली भारतम्
२००६ मधुमिता बिष्ट् क्रीडा देहली भारतम्
२००६ मृणाल् पाण्डे पत्रिकोद्यमम् देहली भारतम्
२००६ शाह्न्झा हुसेन् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
२००६ श्री अभिनेशः मैकल् पर्नाण्डिस् समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००६ सुगतकुमारी Sugathakumari साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००६ सुरिन्दर् कौर् कला हरियाणाराज्यम् भारतम्
२००६ वसुन्धरा कोम्कलि कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ स्वामि हरिगोविन्दः महाराज कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००६ उस्ताद् रशीद् खान् कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्

२००७संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००७ राज्मठ गोवर्धनः कुमारि कला गुजरातराज्यम् भारतम्
२००७ डा आनन्दः शङ्करजयन्तः कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ डा तेम्सुला ए ओ Temsula AO साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
२००७ डा अशोक कुमारः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ डा अतुलकुमारः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ डा बि पाल् तालियत् Thaliath औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ डा बकुल् हर्षाद्रै धोलकै Bakul Harshadrai Dholakia साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
२००७ डा बल्बीरसिंहः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ डा बलदेवः राज् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ डाके पळनिस्वामि औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ डा ललित् पाण्डे अरण्यसंरक्षणा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००७ डा एम् मोहनः बाबु कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ डा महादेवः प्रसादः पाण्डे साहित्यं तथा शिक्षणम् छत्तीसगढराज्यम् भारतम्
२००७ डा महिपाल् एस् सच्देव्गे औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ डा मञ्जुनाथः चोलेनहल्लि नञ्जप्पः औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००७ डा मैलवाहनन् नटराजन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ डा मोह्सिन् वालि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ डा रविनारायणः बास्टिया विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ डा शेयो भगवान् तिब्रेवाल् औषधशास्त्रम् संयुक्त अधिराज्य
२००७ डा सुकुमारः अझिकोडे साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००७ डा थानु पद्मनाभन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ डा थेक्केथिल् कोचन्डे अलेक्स् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००७ डा युसुफकान् मोहम्मदखान् पठाण् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ डा स्येदः सैयिदैन् हमीद् सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
२००७ दि. प्रो देवेन्द्रः रहिन्वाल् समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००७ दि रवीन्द्रः दयाळ् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००७ लाम् थुप् फुन्त्सोक् Thup Phuntsok समाजसेवा अरुणाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ कु कोनेरु हम्पि क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ कु मीनाक्षी गोपिनाथः साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००७ कु नैनालाल् किद्वै वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ कु रुना ब्यानर्जि समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ कु तर्ला दलाल् अन्यक्षेत्राणि महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ कु तीस्ता सेतल्वाद् Setalvad सार्वजनिकव्यवहारविभागः महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ प्रो आद्यप्रसादः मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ प्रो अनूप् मिश्रा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ प्रो हर्पिन्देरसिंहः चाव्ला औषधशास्त्रम् चण्डीगढ भारतम्
२००७ प्रो नर्मदाप्रसादः गुप्ता औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००७ प्रो पेरुमलस्वामि नम्पेरुमलस्वामि औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ प्रो शेखरः पाठक् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००७ प्रो एस् प्रतिभा रे साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००७ प्रो आनन्दः मोहनः चक्रवर्ति विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् संयुक्तानि राज्यानि
२००७ प्रो मुषीरल् हासन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००७ प्रो Rostislav Borisovich Rybakov साहित्यं तथा शिक्षणम् रष्या
२००७ प्रो सुधीर कुमारः सोपोरे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
२००७ प्रो दिलीपः के विश्वासः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००७ प्रो खरकसिंहः वाल्दिया विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००७ अमिताव् घोष् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तराखण्डराज्यम् संयुक्तानि राज्यानि
२००७ ए शिवशैलम् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुक्षेत्रम् भारतम्
२००७ Astad Aderbad Deboo कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ भरतः बालचन्द्रः मेनन् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००७ गजेन्द्रनारायणः सिंहः कला बिहारराज्यम् भारतम्
२००७ गिरिराज किशोरः साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ जीव मिल्खा सिंहः क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००७ खालिद् जहीर् समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००७ किरणः कर्निक् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००७ श्री लूयिस् रेमो पेर्नाण्डिस् कला गोवाराज्यम् भारतम्
२००७ मुज्ताब हुसेनः साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ पि गोपिनाथन् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००७ पन्नुरु श्रीपति कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ रबिन्दरः गोकलदासः अहुजा अन्यक्षेत्राणि महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ राजिन्दरः गुप्ता वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००७ एस् दक्षिणामूर्ति पिळ्ळै कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ एस् रङ्गराजन् अलियास् कविङ्गर् वालियन्थ साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ सोनं स्काल्झङ्ग कला जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००७ सोनं त्शेरिङ्ग लेप्चा कला सिक्किमराज्यम् भारतम्
२००७ श्री सुशील् गुप्ता समाजसेवा देहली भारतम्
२००७ थिङ्गबैजाम् बाबुसिंहः कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००७ वलयपत्ति ए आर् सुब्रमण्यम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ विजयदन् देथा साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००७ विक्रम् सेठ् साहित्यं तथा शिक्षणम् भारतम्
२००७ वामनः ठाकरे कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००७ एस् एम् सिरिल् समाजसेवा आयर्लैंड
२००७ गीता चन्द्रन् कला देहली भारतम्
२००७ नीलमणी देवी कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००७ पि आर् थैलङ्गम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००७ पुष्पा ह्यान्स् कला देहली भारतम्
२००७ शान्ति हिरानन्दः कला देहली भारतम्
२००७ शशिकला जवल्कार कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००७ श्री गजेन्द्रः नारायणसिंहः कला बिहारराज्यम् भारतम्

२००८संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००८ प्रो येल्ला वेङ्कटेश्वर राव् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ श्री विनोदः दुवा पत्रिकोद्यमम् देहली भारतम्
२००८ विक्रमजितसिंहः सहने समाजसेवा देहली भारतम्
२००८ डा वेल्लयनि अर्जुनन् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००८ वि आर् गौरिशङ्करः समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००८ डा टोनि फर्नाण्डिस् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
२००८ एम् ए यूसुफ् अलि समाजसेवा दुबै केरलराज्यम् भारतम्
२००८ टाम् आल्टर् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००८ सुर्ज्याकान्त हजारिका साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
२००८ प्रो सुखदेव् थोरट् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००८ डा श्रीनिवासः उद्गट साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००८ डा सिर्कझि जि शिवचिदम्बरम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००८ डा श्यामनारायणः अर्यार् औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००८ सेन्तिला टि यङ्गेर् कला नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
२००८ डा सन्तसिंहः विर्मनि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् संयुक्तानि राज्यानि
२००८ सावित्रि हेस्नम् कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००८ डा रणधीरः सूद् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००८ डा रामन् कपूर् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००८ डा राकेशकुमारः जैन् औषधशास्त्रम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
२००८ राज्दीप् सर्देसायि पत्रिकोद्यमम् देहली भारतम्
२००८ प्रतापः पवार कला संयुक्त अधिराज्य
२००८ पं गोकुलोत्सव्जि महाराज् कला मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ पि के नारायणन् नम्बियार् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००८ डा निरुपम वाजपेयी साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्तानि राज्यानि
२००८ मूझिक्कुलम् कोचुकुट्टन् चाक्यार् कला केरलराज्यम् भारतम्
२००८ मीनाक्षी चित्ररञ्जन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००८ मनोजः नैट् श्यामलन् कला संयुक्तानि राज्यानि
२००८ मदन् मोहन् सभरवाल् समाजसेवा देहली भारतम्
२००८ डा कुतिकुप्पल सूर्यरावः समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ केकू एम् गन्धे Gandhy कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००८ डा केकि आर् मेह्ता औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००८ करुणा मेरि ब्रगञ्झा समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००८ हाजि कलीम् अल्लाह् खान् अन्यक्षेत्राणि उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ कैलाशचन्द्रः अगर्वाल् समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००८ डा जोसेफ् एच् हुल्से विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केनडा
२००८ जोन्नलगड्डा गुरप्पा चेट्टि कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ जान् मार्टिन् नेल्सन् कला छत्तीसगढराज्यम् भारतम्
२००८ जवाहरः वट्टल् कला देहली भारतम्
२००८ जतिन् गोस्वामि कला असमराज्यम् भारतम्
२००८ डा इन्दुभूषणः सिन्हा औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००८ श्री हन्सराज हन्स कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००८ Gennadi Mikhailovich Pechinkov कला रष्या
२००८ गङ्गाधरः प्रधान् कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००८ डा दीपकः सेहगल् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००८ कालेट् माथुर् सार्वजनिकव्यवहारविभागः स्विट्झर्ल्याण्ड्
२००८ बुला चौधरि चक्रवर्ति क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००८ भोलभायि पटेल् साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
२००८ भवर्लाल् हीरालाल् जैन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००८ बर्का दत् पत्रिकोद्यमम् देहली भारतम्
२००८ बालसुब्रमण्यन् सिवन्थि अदिथान् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००८ भैचुन्ग भुटिया क्रीडा सिक्किमराज्यम् भारतम्
२००८ प्रो अमिताब् मट्टू साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००८ डा अमित् मित्रा वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
२००८ डा ए जयन्तकुमारः सिंहः औषधशास्त्रम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००८ डा मालविका सभरवाल् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००८ डा एम् लीलावति साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
२००८ डा क्षमा मेत्रे समाजसेवा हिमाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ डा हेलेन् गिरि कला मेघालयराज्यम् भारतम्
२००८ डा बीना अगरवाल् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००८ डा शीला बर्थकुर् समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
२००८ प्रो सुरेन्द्रसिंहः यादव् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००८ प्रो के एस् निसार अह्मद् साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००८ प्रो दिनेशः के भार्गवः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००८ प्रो सि यु वेल्मुरुगेन्द्रन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००८ प्रो अर्जुनन् राजशेखरन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००८ डा मोहन् चन्द्र पन्त औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००८ माधुरी दीक्षित् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्

२००९संपादित करें

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
२००९ रङ्गद कला केरलराज्यम् भारतम्
२००९ ए विवेकः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ ऐश्वर्या रै बच्चन् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ अक्षय कुमारः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ डा अमीना अह्मद् अहुजा कला देहली भारतम्
२००९ अरुणा सायिराम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ देवयानी चेयमोत्ते Chaymotty कला फ्रान्सदेशः
२००९ श्रीमती गीता कपूर् कला देहली भारतम्
२००९ गोविन्दरामः निर्मल्कर कला छत्तीसगढराज्यम् भारतम्
२००९ गुरुमायुम् गौरकिशोरः शर्मा कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
२००९ हस्मत् उल्लाह् खान् कला जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
२००९ हेलेन् खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ हेमि बावा कला देहली भारतम्
२००९ पं हृदयनाथः मङ्गेश्कर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ ऐरावतम् महादेवन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ के पि उदयभानु कला केरलराज्यम् भारतम्
२००९ डा कन्नेगन्टि ब्रह्मानन्दम् कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ प्रो किरणः सेथ कला देहली भारतम्
२००९ कुमारः सानु भट्टाचार्जि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ प्रो लीला ओम्चेरे Omchery कला देहली भारतम्
२००९ मत्तन्नूर् शङ्करन्कुट्टि मरर कला केरलराज्यम् भारतम्
२००९ निरञ्जन् गोस्वामि कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००९ भायि निर्मलसिंहः खाल्सा कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००९ कु पेन्झ् मसनि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ प्रकाश् एन् दुबे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ डा प्रतापादित्यः पाल् कला संयुक्तानि राज्यानि
२००९ रामकिशोरः चिपा कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००९ सावोलि मित्र कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००९ दि स्केन्ड्रोवेल्ल सैम्लिया Skendrowell Syiemlieh कला मेघालयराज्यम् भारतम्
२००९ डा सुब्रह्मण्यं कृष्णस्वामि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ सुरेशः दत्ता कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००९ दि तफझुल् अलि Tafazzul Ali कला असमराज्यम् भारतम्
२००९ उदित नारायणः कला नेपाल
२००९ कलामण्डलं गोपि कला केरलराज्यम् भारतम्
२००९ एस् बि घोषः दास्तिदार् नागरिकसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
२००९ अमीन् सयानि माध्यमप्रसारः महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ अभयः चाजलानि पत्रिकोद्यमम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ डा ए शङ्करः रेड्डि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००९ अलोकः मेह्ता साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००९ डा बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यः साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००९ डा बिरेन्द्रनाथः दत्त साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
२००९ प्रो गेशे नग्वाङ्ग सम्तेन् साहित्यं तथा शिक्षणम् टिबेट्
२००९ प्रो जलेस् अह्मद् खान् तरीन् साहित्यं तथा शिक्षणम् पाण्डिचेरी भारतम्
२००९ जयन्तः महापात्र साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
२००९ डा जान् राल्स्टन् मार् साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्त अधिराज्य
२००९ लल्थाङ्गफ़ल सैलो Lalthangfala Sailo साहित्यं तथा शिक्षणम् मिजोरामराज्यम् भारतम्
२००९ लक्ष्मण् बापु मने साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ डा मथुरु कृष्णमूर्ति साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००९ नोर्देन् त्शेरिङ्ग NORDEN Tshering साहित्यं तथा शिक्षणम् सिक्किमराज्यम् भारतम्
२००९ डा पञ्चपकेश जयरामन् साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्तानि राज्यानि
२००९ प्रो रामशङ्करः त्रिपाठि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ प्रो रणबीर चन्देर् सोब्ति साहित्यं तथा शिक्षणम् चण्डीगढ़ भारतम्
२००९ डा रवीन्द्रनाथः श्रीवास्तव साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
२००९ शम्सूर् रहमान् फ़ारुकि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ शशि देशपाण्डे साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००९ सन्नि वर्कि साहित्यं तथा शिक्षणम् युनैटेड् अरब् एमिरेट्स्
२००९ सुरेशः गुण्डु अमोन्कर साहित्यं तथा शिक्षणम् गोवाराज्यम् भारतम्
२००९ डा उत्पल् के ब्यानर्जि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
२००९ डा ए के गुप्ता औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ डा आलम्पुर् सायिबाब् गौडर् औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ डा अरविन्दः लाल् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००९ डा अशोकः के वैद् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००९ डा अशोककुमारः ग्रोवर् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००९ डा बल्स्वरूप् चौबे औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ डा डि एस् राणा औषधशास्त्रम् हिमाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ डा गोविन्दन् विजयराघवन् औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
२००९ डा कल्याण ब्यानर्जि औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००९ डा पि आर् कृष्णकुमारः औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ डा आर् शिवरामन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ डा शैकखदर् नूर्दीन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ प्रो थानिकचलम् सद्गोपन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ डा यश् गुलटि Gulati औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
२००९ के असुङ्ग्बा सङ्ग्तम् सार्वजनिकव्यवहारविभागः नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
२००९ डा श्यामला पप्पु सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
२००९ प्रो सैय्यद् इक्बाल् हस्नैन् Hasnain संशोधनम् देहली भारतम्
२००९ गोरिपर्थि नरसिंहराजु यादव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ प्रमोदः टण्डन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् मेघालयराज्यम् भारतम्
२००९ बन्सिलाल् रथि समाजसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ बेगं बिल्कीस् ऐ लतीफ् समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
२००९ चेरिल् कृष्णः मेनन् समाजसेवा कतार
२००९ रेवरेण्ड एफ़् आर् जोसेफ् एच् पेरेरा समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
२००९ के विश्वनाथन् समाजसेवा केरलराज्यम् भारतम्
२००९ एम् एस् कीपु त्शेरिङ्ग लेप्चा समाजसेवा सिक्किमराज्यम् भारतम्
२००९ प्रो श्यामसुन्दरः महेश्वरि समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
२००९ सुनीलः कान्तिराय् समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००९ बल्बीरसिंहः कुल्लर् क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
२००९ हर्भजनसिंहः क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
२००९ महेन्द्रसिङ्ग धोनि क्रीडा झारखण्डराज्यम् भारतम्
२००९ पङ्कजः अड्वानि क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
२००९ सुरिन्दर् मेह्ता तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
२००९ श्री अरुन्मुगम् सक्थिवेल् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
२००९ डा बावगुथु रघुरामः शेट्टि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् युनैटेड् अरब् एमिरेट्स
२००९ आर् के कृष्णन् कुमारः वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्