प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

मिथकशास्त्रं इतिहासपुराणमनोविज्ञानानां मिश्रणम् ।

त्रिमूर्तिसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मिथकशास्त्रम्&oldid=366875" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः