१८४९ तमं वर्षं ग्रेगोरी-कालगणनायाम् एकं साधारणवर्षम् आसीत् ।

अस्मिन् वर्षे इङ्ग्लेण्ड्देशस्य ब्रिस्टल् इति प्रदेशे विश्वस्य प्रथमा महिला वैद्या एलिजबेत् ब्ल्याक्वेल् वैद्यपदवीं प्राप्नोत् ।
ब्रिटिष्-वैद्यः थामस् अडिसन् "अड्रिनल्"ग्रन्थिः यदा सम्यक् कार्यं न करोति तस्मात् जायमानं रोगम् "अडिसन्स् डिसीस्" इति नामकरणम् अकरोत् ।

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

अज्ञात-तिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

Calendopedia

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८४९&oldid=411488" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्