फिनिक्स्, ऍरिझोना

(फ़ीनिक्स्, आरिज़ोना इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

फ़ीनिक्स् संयुक्त राज्‍य अमेरिका देशस्‍य आरिज़ोना राज्यस्य राजधानी अस्‍ति। २०१० जनसंख्यस्य आधारे नगरस्य जनसंख्या १४४५६३२।[१] फ़ीनिक्स् मारिकोपा मण्डलस्य मुख्य नगरम् अस्ति। नगरं साल्ट् नदी, गीला नदी च संगमे स्थ्तिम् अस्ति।

फ़ीनिक्स् नगरम्

इदम् अमेरिकसंयुक्तसंस्थानस्य विशालेषु नगरेषु अन्यतमं वर्तते | जनसङ्ख्यादृष्ट्या एतत् तस्य राष्ट्र्स्य बृहत् नगरम् अस्ति। राजधानीषु अत्यधिक जनसंख्याका राजधानी एषा एव अस्ति । प्राय: १,६०१,५८७ जनानाम् अश्रयस्थानम् अस्ति फीनिक्स् इति अमेरिकादेशस्य जनगणति [ ब्यूरो ] द्वारा २००९ तमे वर्षे प्रमाणितं वर्तते। इदं फीनिक्स मेट्रोपलिट्न् क्ष्रेत्रस्य प्रमुख: प्रदेश: इति परिगण्यते ।

आधारानि संपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फिनिक्स्,_ऍरिझोना&oldid=452158" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्