फ्रांक्फोर्ट्, केन्टकी

(फ़्रांक्फ़ोर्ट्, केन्टकी इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

फ्रांक्फोर्ट्, केन्टकी संयुक्त राज्‍य अमेरिका देशस्‍य नगरः अस्‍ति।