फ्रांक्फोर्ट्, केन्टकी

(फ़्रांक्फ़ोर्ट्, केन्टकी इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

फ्रांक्फोर्ट् संयुक्तराज्‍य-अमेरिकायाम् केन्टकी-प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। केन्टकी-नदीतीरे अवस्थितम् अस्य नगरस्य जनसंख्या, २०१०तमवर्षस्य जनगणनायाम् २५,५२७ आसीत्।

फ्रांक्फोर्ट्, केन्टकी

Frankfort, Kentucky
प्रदेशस्य राजधानी
फ्रैंक्लिन् काउण्टेः फ्रांक्फोर्ट्-नगरस्य अवस्थितिः
फ्रैंक्लिन् काउण्टेः फ्रांक्फोर्ट्-नगरस्य अवस्थितिः
देशः संयुक्त राज्‍य अमेरिका
प्रदेशः केन्टकी
काउण्टी फ्रैंक्लिन्