१३ जनवरी

दिनाङ्क
(जनवरी १३ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१  

१३ जनवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रयोदशं (१३) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३५२ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसंपादित करें

मुख्यघटनाःसंपादित करें

जन्मसंपादित करें

मृत्युःसंपादित करें

पर्व, उत्सवाः चसंपादित करें

बाह्यानुबन्धाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१३_जनवरी&oldid=402696" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्