५ जनवरी

दिनाङ्क
(जनवरी ५ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

५ जनवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य पञ्चमं (५) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३६० दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासः संपादित करें

मुख्यघटनाः संपादित करें

जन्म संपादित करें

मृत्युः संपादित करें

पर्व, उत्सवाः च संपादित करें

बाह्यानुबन्धाः संपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=५_जनवरी&oldid=402738" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्