१८ जनवरी

दिनाङ्क
(जनवरी १८ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१८ जनवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य अष्टादशं (१८) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३४७ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसंपादित करें

मुख्यघटनाःसंपादित करें

जन्मसंपादित करें

मृत्युःसंपादित करें

पर्व, उत्सवाः चसंपादित करें

बाह्यानुबन्धाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८_जनवरी&oldid=402706" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्