१६ जनवरी

दिनाङ्क
(जनवरी १६ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१  

१६ जनवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य षोडशं (१६) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३४९ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

== पर्व, उत्सवाः च ==गणराज्योत्सवः

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१६_जनवरी&oldid=402702" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्