१६ जनवरी

दिनाङ्क
(जनवरी १६ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१६ जनवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य षोडशं (१६) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३४९ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासः सम्पादयतु

मुख्यघटनाः सम्पादयतु

जन्म सम्पादयतु

मृत्युः सम्पादयतु

== पर्व, उत्सवाः च ==गणराज्योत्सवः

बाह्यानुबन्धाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१६_जनवरी&oldid=402702" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्