दर्राङ्गमण्डलम्

(दर्रांग् मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

दर्रांग् मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः मंगल्दाइ नगरः।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=दर्राङ्गमण्डलम्&oldid=477076" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्