शिवसागरमण्डलम्

(शिब्सागर् मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

शिब्सागर् मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः शिब्सागर् नगरः।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शिवसागरमण्डलम्&oldid=368978" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्