धेमाजिमण्डलम्

(धमाजि मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

धमाजि मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः धमाजि नगरः।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=धेमाजिमण्डलम्&oldid=477099" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्