संस्कृतभारत्याः कार्यरतास्मि । पुणे-नगरे निवसामि । सद्यः विद्यावरिधिं कुर्वती अस्मि ।

मराठी-संस्कृत-हिन्दी-आङ्ग्लभाषा: जानामि । यदि लेखविषये किमपि सूचयितुम् इच्छति भवान्/भवती, तर्हि कृपया सम्भाषणपृष्ठे लिखतु ।
धन्यवादा: ।

मया सम्पादितानां लेखानां सूचिः

१ महाराष्ट्रराज्यस्य मण्डलानि -

 1. वर्धामण्डलम्
 2. गडचिरोलीमण्डलम्
 3. गोन्दियामण्डलम्
 4. कोल्हापुरमण्डलम्
 5. रत्नगिरिमण्डलम्
 6. अमरावतीमण्डलम्
 7. रायगडमण्डलम्(महाराष्ट्रम्) ‎
 8. हिङ्गोलीमण्डलम्
 9. उस्मानाबादमण्डलम्‎
 10. चन्द्रपुरमण्डलम्
 11. नाशिकमण्डलम्
 12. सातारामण्डलम्
 13. वाशिममण्डलम्
 14. पुणेमण्डलम् ‎
 15. जालनामण्डलम्
 16. औरङ्गाबादमण्डलम्
 17. बीडमण्डलम्
 18. नान्देडमण्डलम्
 19. लातूरमण्डलम्
 20. नन्दुरबारमण्डलम्
 21. जळगावमण्डलम्
 22. धुळेमण्डलम्
 23. अहमदनगरमण्डलम्
 24. भण्डारामण्डलम्
 25. सोलापुरमण्डलम्
 26. नागपुरमण्डलम्
 27. साङ्गलीमण्डलम्
 28. बुलढाणामण्डलम्
 29. ठाणेमण्डलम्
 30. परभणीमण्डलम्
 31. सिन्धुदुर्गमण्डलम्
 32. मुम्बई-उपनगर-मण्डलम् ‎
 33. यवतमाळमण्डलम्
 34. अकोलामण्डलम्
 35. मुम्बई‎
 36. संयुक्तमहाराष्ट्रान्दोलनम्
 37. बाबा आमटे
 38. अजिण्ठा-वेरूळ
 39. भारतीय-अन्तरिक्ष-अनुसन्धान-सङ्घटनम् (ISRO) ‎
 • त्रिपुराराज्यस्य मण्डलानि -
 • धलाइमण्डलम्
 • उत्तरत्रिपुरामण्डलम् ‎
 • दक्षिणत्रिपुरामण्डलम् ‎
 • पश्चिमत्रिपुरामण्डलम्‎
 • दक्षिणसिक्किममण्डलम् ‎
 • पूर्वसिक्किममण्डलम् ‎ ‎
  • नागाल्याण्डराज्यस्य मण्डलानि
 • कोहिमामण्डलम् ‎
 • मामितमण्डलम्
 • ऐजोलमण्डलम्‎
 • सेरसिपमण्डलम्‎
 • चम्पायमण्डलम्
 • कोलासिबमण्डलम्
 • साइहामण्डलम्
 • लुङ्गलैमण्डलम्‎
 • लौङ्गत्लायमण्डलम्
 • ७ मेघालयराज्यस्य मण्डलानि
 • पूर्व-गारो-हिल्स्-मण्डलम्
 • [[]]
 • [[]]
 • [[]]
 • "https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सदस्यः:प्रतिमा&oldid=338854" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्