स्वामी शिवानन्दसरस्वती

हिन्दू आध्यात्मिक गुरु

आधुनिक भारतस्य ऋषिः आसीत्।

हिन्दुधर्मः

हिन्दुधर्मःइतिहासः

Portal:Hinduism

प्रवेशद्वारम्:सनातनधर्मः
प्रवेशद्वारम्:सनातनाध्यत्मिकप्रवेशः

स्वामी शिवानन्दसरस्वती