विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०१४दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - शनिः

सोमनाथमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २ - रविः

महाकाशचारी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ३ - सोमः

सांची बौद्धस्तूपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ४ - मङ्गलः

शारदापीठम्

पाक-अधीकृतकाश्मीरे शारदापीठस्य वर्तमानस्थितिः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ५ - बुधः

तानपुरायुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ६ - गुरुः

युद्धविमानम्

अफगानिस्थान-देशाकाशे अमेरिकायुद्धविमानम् (टम्-क्याट्)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ७ - शुक्रः

बौद्धमठः

सिक्किमराज्ये शोभमानः बौद्धमठः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ८ - शनिः

पृथ्वीराज चौहाण्

नवदेहलीस्थे राय् पितोरदुर्गॆ शोभमानः पृथ्वीराजः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ९ - रविः

राष्ट्रियोद्यानम्

केरले विद्यमानं पेरियार् राष्ट्रियोद्यानम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १० - सोमः

वार्तकी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ११ - मङ्गलः

शनिः

नीललोहितप्रकाशे शनेः वलयाः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १२ - बुधः

दूरदर्शनशिखरम् [[Image:|200px|center]]

बर्लिन्-दूरदर्शन-शिखरम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १३ - गुरुः

नाणकम्

अज्ञातकालस्य हिन्दुदेवालयनाणकम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १४ - शुक्रः

कन्नगी

कन्नगीप्रतिमा, मरिनासमुद्रतटः, चेन्नै

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १५ - शनिः

मद्रासनगरम्(चेन्नै)

मद्रासनगरस्य परिकल्पना (जार्ज् महोदयेन निर्मितं-१७२६)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १६ - रविः

नीलजलह्रदः

स्वच्छः नीलजलह्रदः(Blue water lake)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १७ - सोमः

साम्राज्यध्वंसः

द्वितीयविश्वयुद्धकालीन-विस्फोटेन क्षतिग्रस्तं रैस्ट्याग्(Reichstag‌) भवनम् (बर्लिन्, जर्मनी)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १८ - मङ्गलः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १९ - बुधः

वालुकाशिल्पः

समुद्रसैकते वालुकया निर्मिता सुन्दरी शिल्पकला

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २० - गुरुः

बिहुनर्तकी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २१ - शुक्रः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २२ - शनिः

मानससरोवरः

मानससरोवरस्य उपग्रहचित्रम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २३ - रविः

'तेजस्'युद्धविमानम् (भारतीयवायुसेना) [[Image:|400px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २४ - सोमः

देवीदुर्गा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २५ - मङ्गलः

ह्रदः (लदाख्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २६ - बुधः

स्वामी विवेकानन्दस्य हस्तरेखाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २७ - गुरुः

गङ्गाधरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २८ - शुक्रः

गौडीयनृत्यम् (महुया)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २२:४४ UTC